Viimeksi julkaistu 25.4.2022 15.24

Talousarvioaloite TAA 386/2021 vp 
Ville Tavio ps 
 
Talousarvioaloite laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen so-siaalihuollon kustannuksiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-1 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Hallitus esittää talousarvioesityksessään laittomasti maassa oleskelevien sosiaalihuollon kustannusten korvaamista kunnille. Perussuomalaiset katsoo, että suomalaisten veronmaksajien tehtävänä ei ole kustantaa laittomasti maassa olevien palveluita, vaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet tulisi poistaa maasta viipymättä päätöksen jälkeen ja maasta poistamisen toteutumisen varmistamiseksi ottaa säilöön sen sijaan, että heidät päästetään liikkumaan vapaasti maassamme, potentiaalisesti vaarantamaan kansallisen turvallisuuden ja käyttämään kunnallisia palveluita. 

Laittomasti maassa oleskeleville veronmaksajien rahoista maksettavat tuet toimivat vetovoimatekijänä ja edistävät laittomasti maassa olevien mahdollisuuksia jäädä pysyvästi oleskelemaan Suomeen. Tällaisen toiminnan tukeminen ei ole suomalaisen yhteiskunnan edun mukaista. Tästä syystä perussuomalaiset esittävät laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon kustannusten kuntakorvaukseen varatun määrärahan vähentämistä talousarviosta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta vähentää 1 000 000 euroa momentilta 33.60.37 laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin ehdotetusta määrärahasta. 
Helsingissä 8.10.2021 
Ville Tavio ps