Talousarvioaloite
TAA
389
2019 vp
Mikko
Lundén
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kemiönsaaren Dragsfjärdintien parantamiseen (250 000 euroa)
Eduskunnalle
Varsinais-Suomessa Kemiönsaaren Dragsfjärdintie 1830 on päässyt rapistumaan hyvin huonoon kuntoon vuosien varrella. Kyseessä on noin kolmen kilometrin osuus Kärran kirkonkylän kohdalla. Asfalttitien pintapäällyste on pahoin vaurioitunut sisältäen kuoppia ja halkeamia, joita ei ole voitu korjata todella vähäisten määrärahojen vuoksi. Maantien hoitovastuu kuuluu Varsinais-Suomen Ely-keskukselle, joka on tietoinen asiasta ja tehnyt kunnan pyynnöstä katselmuksen syksyllä 2019. 
Kemiönsaaren kunnan vt. tekninen johtaja Ralf Nyholm on raportoinut kuukausittain Varsinais-Suomen Ely-keskukselle Dragsfjärdintien yhä huononevasta tien kunnosta. Tiestö luokitellaan liikennemäärien ja tieluokan mukaan. Näillä perusteilla mt 1830 kuuluu alimpaan päällysteen ylläpitoluokkaan. Kärran keskustan kohdan päällystäminen on Varsinais-Suomen Ely-keskuksen aluevastaava Markus Salmisen mukaan ensi vuoden alustavassa päällystysohjelmassa. Lopullinen päätös päällystysmääristä voidaan tehdä vasta, kun eduskunta on vahvistanut ensi vuoden budjetin. 
Saariston liikennemäärät ovat viime vuosina lisääntyneet Dragsfjärdintiellä. Kyseisen tien kautta kuljetaan Kemiönsaaren eteläkärkeen Kasnäsiin asti, jossa toimii ympäri vuoden kylpylähotelli, vierasvenesatama ja yhteysalusliikenteen satamapaikka Hiittisiin, Rosalaan, Öröhön ja Vänöhön. Myös Högsåra kesäaikaan ja Dalsbruk ostoskeskuksena ovat kasvattaneet suosiotaan huomattavasti. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 250 000 euroa momentille 31.10.20 Dragsfjärdintien kunnostukseen Kemiönsaaressa.  
Helsingissä 26.11.2019 
Mikko
Lundén
ps
Viimeksi julkaistu 27.11.2019 10.15