Viimeksi julkaistu 25.4.2022 15.30

Talousarvioaloite TAA 391/2021 vp 
Kari Tolvanen kok ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Hanko—Hyvinkää-radan perusparantamiseen (45 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Hangon sataman toiminta on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Viimeisten viiden vuoden aikana tavaravolyymit satamassa ovat kasvaneet reilusta 3,5 miljoonasta tonnista 6,2 miljoonaan tonniin. Odotettavissa on, että Koverharin satamassa syksyllä 2019 aloittaneen satamaoperaattorin transitioliikenne kasvattaa kokonaismääriä entisestään merkittävästi. 

Hanko—Hyvinkää-radan sähköistäminen on ollut alueen kehittämisen kannalta tärkeä hanke, mutta radan kapasiteetin lisäämiseksi ja koko Länsi-Uudenmaan elinkeinoelämän kehittämiseksi olisi viipymättä lisättävä ja pidennettävä myös tavarajunien kohtaamispaikkoja täysipitkille junille sopiviksi. Lisäksi radan asuinalueiden läheisyydessä olevia osuuksia olisi uudistettava tärinähaitan vähentämiseksi. Tältä osin esimerkiksi puisten ratapölkkyjen korvaaminen tärinää vaimentavilla pohjaimellisilla betoniratapölkyillä olisi olennaista. 

Hangon radan nykyiset kiskot on pantu rataan 1994—1995. Radalla on kuitenkin vielä yhteensä noin 30 km:n osuudella puiset ratapölkyt, joiden korvaaminen betoniratapölkyillä on sisällytetty mukaan Väyläviraston tekemään investointiohjelmaehdotukseen, joka ulottuu vuoteen 2029. Vaihto-osuudet ovat suurelta osin Vihdin ja Lohjan alueilla. Samalla tehtäisiin rumpujen ja siltojen korjauksia. Tärinäherkille alueille on tässä yhteydessä mahdollista asentaa tärinää vaimentavat pohjaimelliset betoniratapölkyt. Tämän investointiohjelman ehdotuksesta ei ole vielä toteutuspäätöstä. Investointiohjelmaluonnoksen mukaisen Hangon radan hankkeen kustannusarvio on 45 milj. euroa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 45 00 000 euroa momentille 31.10.77 sekä perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää Hangon radan investointiohjelmaluonnoksen toteuttamiseen sekä tavarajunien kohtaamispaikkojen lisäämiseen ja pidentämiseen. 
Helsingissä 8.10.2021 
Kari Tolvanen kok 
Pia Kauma kok 
Mia Laiho kok