Viimeksi julkaistu 25.4.2022 15.30

Talousarvioaloite TAA 394/2021 vp 
Sinuhe Wallinheimo kok 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 4 Vaajakosken kohdan parantamiseen (15 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Valtatie 4 Vaajakosken kohdalla on osa tärkeää valtakunnallista ja kansainvälistä päätieyhteyttä pääkaupunkiseudulta Keski-Suomen kautta Pohjois-Suomeen. Valtatie 4 sisältyy EU:n TEN-T ydinverkkoon, jonka palvelutason saavuttamiseen on sitouduttu vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä valtatie 4 täyttää TEN-T ydinverkon kriteerit vain 40 prosenttisesti. Lisäksi tieyhteys kuuluu pääväyläasetuksen palvelutasoluokkaan I ja on osa suurten erikoiskuljetusten verkkoa. Tieosuus toimii Jyväskylän eteläisenä sisääntulotienä ja välittää sekä pitkämatkaista, seudullista että paikallista liikennettä. 

Vaajakosken ja Kanavuoren kohdalla esiintyy toistuvaa ruuhkautumista, joka aiheuttaa merkittävää haittaa elinkeinoelämän kuljetusten ja henkilöliikenteen sujuvuudelle. Suunnittelualueen liikennemäärät ovat 20 200—25 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 7—11 %. Valtatien 4 liikennemäärät ovat kasvaneet huomattavan nopeasti, noin 17—20 % viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Hankkeessa valtatietä 4 parannetaan ja moottoritietä rakennetaan uuteen maastokäytävään. Lisäksi tiejaksolle rakennetaan uusia eritasoliittymiä ja parannetaan olemassa olevaa Haapalahden eritasoliittymää. Tiesuunnittelu on käynnissä ja valmistuu vuoden 2021 aikana. Hankkeen kustannusarvio on 158 milj. euroa ja se on toteutusvalmis 2022—2023. 

Valtatie 4:n Vaajakosken kohdan hankkeella parannetaan erityisesti liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Hanke sopii valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteisiin ja edistää maantielain periaatteita toimivasta, turvallisesta ja kestävästä liikennejärjestelmästä. Hankkeella kehitetään elinkeinoelämän ja työssäkäynnin kannalta merkittäviä yhteyksiä, kehittämishankkeella on laajoja maantieteellisiä vaikutuksia myös koko pohjoiseen Suomeen. Toteuttamisella vastataan EU:n TEN-T ydinverkon vaatimuksiin sekä pääväyläasetuksen palvelutasotavoitteisiin parantaen yksi valtakunnan haasteellisimmista yhteysväleistä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 15 000 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 4 perusparantamisen aloittamiseksi Vaajakosken kohdalla. 
Helsingissä 8.10.2021 
Sinuhe Wallinheimo kok