Viimeksi julkaistu 25.4.2022 15.42

Talousarvioaloite TAA 398/2021 vp 
Heikki Vestman kok ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Sipoonlahden eritasoliittymän saneeraukseen (8 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Valtio ja Sipoon kunta ovat laatineet suunnitelmia valtatien 7 varressa sijaitsevan Sipoonlahden liittymän kehittämisestä liikenteen palvelualueena ja solmukohtana. Valtatie 7 on valtakunnallisesti merkittävä Helsingistä Kotkan ja Haminan kautta Vaalimaalle johtava valtatie sekä osa kansainvälistä E18-yhteyttä ja yleiseurooppalaista TEN-T-ydinverkkoa. Valtatiellä 7 on suuri merkitys Itä-Uudenmaan kuntien aluerakenteen ja elinkeinotoiminnan kannalta. Keskeistä liittymäaluetta saneeraamalla Sipoonlahdesta olisi mahdollista saada paitsi toimiva liikenteen palvelualue myös julkisen liikenteen solmukohta. 

Sipoonlahden eritasoliittymän yhteydessä on nykyisellään raskaan liikenteen levähdysalueena toimiva Sipoonlahden palvelualue. Alueen maankäytön voimakas kehittäminen ei ole palvelualueella mahdollista ennen kuin raskaan liikenteen nykyiselle pysäköintialueelle on löydetty uusi paikka ja liittymäalue on saneerattu. Sipoonlahden palvelualueella on ollut tarjouskyselyssä urakka, jossa toteutetaan raskaan liikenteen levähdysalueen laajennus (nykyisellä tiealueella). 

Liittymäalueen kehittäminen entistä monipuolisempana liikenteen palvelualueena sekä julkista liikennettä tukevana liittymäalueena vaatii eritasoliittymäkokonaisuuden. Vuonna 2016 laaditun aluevaraussuunnitelman mukainen eritasoliittymäkokonaisuus edellyttää rekkaparkin siirtoa ja maksaa nykyiseen kustannustasoon päivitettynä noin 8 000 000 euroa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 8 000 000 euroa momentille 31.10.20 Sipoonlahden eritasoliittymän saneeraukseen. 
Helsingissä 8.10.2021 
Heikki Vestman kok 
Jari Kinnunen kok