Viimeksi julkaistu 25.4.2022 15.36

Talousarvioaloite TAA 399/2021 vp 
Heikki Vestman kok ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Porvoonväylän/Lahdenväylän liittymärampin toisen kaistan rakentamiseen (20 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Porvoonväylältä tuleva ramppi kavennetaan nykyisin kahdesta kaistasta yhteen ennen Lahdenväylälle liittymistä (valtatie 7/valtatie 4). Lahdenväylällä on liittymäkohdassa kaksi kaistaa ja Porvoonväylän liittymärampilta tuleva kaista jatkuu yhtenäisenä Kehä I:n liittymään. Liittymärampin tuominen yhdellä kaistalla Lahdenväylälle on merkittävä liikenneturvallisuusriski ja haittaa oleellisesti liikenteen sujuvuutta aiheuttaen päivittäisiä ruuhkia sekä Lahdenväylälle että Porvoonväylälle. Liittymäalueella esiintyy säännöllisesti vakavia liikenneonnettomuuksia risteävän liikenteen vuoksi. 

Liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta toimiva ratkaisu vaatisi lisäkaistan jatkamista Lahdenväylällä Kehä I:lle asti ja myös Kehä I lännen suuntaan vievälle rampille toisen kaistan rakentamista ja ulottamista riittävään pitkälle Kehä I:llä. Liittymärampin tuominen Lahdenväylälle ja Kehä I:n liittymään pelkästään kahdella kaistalla johtaisi nimittäin siihen, että nyt liittymärampilla tapahtuva kaistan vaihto siirtyisi Lahdenväylälle ja aiheuttaisi Lahden ja Porvoon suunnasta tulevan liikenteen yhtäaikaisen kaistan vaihdon samalle kaistalle. 

Uudenmaan ELY-keskus ja Helsingin kaupunki laativat parhaillaan kyseessä olevalle alueelle tiesuunnitelmaa, jossa parannetaan Kehä I:n ja Porvoonväylän liittymävälin toimivuutta. Suunnitelmasta on arvioitu aiheutuvan valtiolle 20 000 000 euron kustannukset. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 20 000 000 euroa momentille 31.10.20 Porvoonväylän/Lahdenväylän liittymärampin toisen kaistan rakentamiseen. 
Helsingissä 8.10.2021 
Heikki Vestman kok 
Jari Kinnunen kok