Viimeksi julkaistu 25.4.2022 15.45

Talousarvioaloite TAA 402/2021 vp 
Jussi Wihonen ps ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 15640 kunnostukseen Liperissä (1 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Liperin Mattisenlahdentien (maantie 15640) heikentynyt kunto edellyttää sen pikaista kunnostamista. Maantie on edellisen kerran päällystetty vuonna 1997. Päällysteen elinkaari on lopussa ja tie on siten uudelleenpäällystyksen tarpeessa. Mattisenlahdentien liikennemäärät taajaman kohdalla (tien alussa) ovat 787 ajoneuvoa ja taajaman jälkeisellä osuudella 394 ajoneuvoa. Tielle on tehty kuntoinventoinnit vuosien 2020 ja 2021 aikana. Kuntotietojen perusteella tiestä on luokiteltu huonokuntoiseksi noin 7,5 km. Tielle on laadittu vuonna 2020 rakenteen parantamis- ja uudelleenpäällystystyösuunnitelma. 

Kohteen pituus 10,6 km ja kunnostuksen kustannusarvio 1 milj. euroa. Kunnostustoimina ovat puuston poisto, kuivatuksen parantaminen, päällysrakenteen vahvistaminen ja uudelleen päällystys.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 1 000 000 euroa momentille 31.10.20 maantien 15640 perusparantamiseen Liperissä. 
Helsingissä 8.10.2021 
Jussi Wihonen ps 
Sari Essayah kd 
Seppo Eskelinen sd 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Markku Eestilä kok 
Marko Kilpi kok 
Minna Reijonen ps