Viimeksi julkaistu 25.4.2022 15.51

Talousarvioaloite TAA 404/2021 vp 
Ville Vähämäki ps 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä aluetaloutta ja liikenteen sujuvuutta tukeviin väyläinvestointeihin Pohjois-Pohjanmaalla (25 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Useilla paikkakunnilla olisi tarvetta elinkeinopolitiikkaa ja aluetaloutta tukeville tieliikennehankkeille. Lisäksi liikenteen pullonkauloja olisi syytä pystyä poistamaan ja erityisesti työmatkaliikenteen sujuvuutta olisi kehitettävä. 

Olisikin syytä saada liikkeelle nopeasti useita tieliikennehankkeita tasaisesti koko maassa. Suunnitelmat ovat usein valmiina tärkeimmistä liikennehankkeista, vain rahoitus puuttuu. Tähän mennessä hallituksen tekemät lisäykset ovat olleet alimitoitettuja ja useita tärkeitä hankkeita on jäänyt toteutumatta. 

Pohjois-Pohjanmaan tärkeimpiä väyliä ovat luonnollisesti pääväylät valtatie 4, valtatie 8, valtatie 20 sekä valtatie 22. 

Koko Pohjois-Suomen elinvoimaa nostaisi ns. Pohjois-Suomen liikennekolmion eli Kuusamon, Kajaanin ja Oulun välisten tieyhteyksien asteittainen parantaminen. 

Keskeisiä kehittämiskohteita lähiaikoina Pohjois-Pohjanmaalla ovat valtatien 22 turvallisuuden kohentaminen ohituskaistoilla sekä liittymien parantamisella Utajärven Mustikkakankaan kohdalla sekä valtatien 20 liikenteen välityskyvyn parantaminen Kiiminkiin. Elinvoimaa alueelle toisi Poikkimaantien parannustyö, joka sujuvoittaisi raskaan liikenteen yhteyttä Oulun satamaan. Poikkimaantien kunnostus vaikuttaisi positiivisesti myös työmatkaliikenteen sujuvoitumiseen ja tärkeä hanke olisi myös maantien 815 Lentokentäntien liikenteen sujuvoittaminen. Valtatien 4 parantaminen etenee asteittain ja Oulun pohjoispuolen hankkeiden valmistumisen myötä on syytä keskittyä Haaransillan eteläpuolisten tieosuuksien asteittaiseen parantamiseen, kuitenkin siten, että alueen elinkeinotoimintaa erityisesti maatalouden osalta ei kohtuuttomasti haitata tulevilla tiejärjestelyillä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 25 000 000 euroa momentille 31.10.77 aluetaloutta ja liikenteen sujuvuutta tukeviin väyläinvestointeihin Pohjois-Pohjanmaalla
Helsingissä 8.10.2021 
Ville Vähämäki ps