Viimeksi julkaistu 25.4.2022 15.54

Talousarvioaloite TAA 408/2021 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä oppisopimuskoulutukseen (10 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Oppisopimuskoulutukseen tulisi panostaa nykyistä enemmän. Erityisesti niille nuorille, joille teoreettisempi koulunpenkillä opiskelu ei ole sopivin vaihtoehto, voi käytännönläheinen oppiminen oppisopimuksen kautta tuottaa hyvin tulosta. Vastaavasti oppisopimuskoulutus on erinomainen tie työelämään erityisoppilaille ja kotoutuville maahanmuuttajille, kuten myös vammaisille ja osatyökykyisille. 

Oppisopimuskoulutuksella on mahdollista opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia. Oman ammatin syventämisen ohella oppisopimuksella on mahdollista hankkia uutta ammatillista osaamista. Opinnoista pääosa järjestetään käytännön työtehtävissä työpaikalla, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisen palkan. Työnantaja voi hakea palkkatukea TE-toimistolta, mikäli oppisopimuskoulutettava on työtön. 

Nuorten syrjäytyminen ja työelämän ulkopuolelle jääminen ovat merkittäviä ongelmia yhteiskunnassa. Oppisopimukseen panostamisella ja sen kehittämisellä voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja auttaa työelämään mukaan pääsyä. Opintojen kautta muodostettu kontakti työelämään edesauttaa myös työllistymistä. Edistämällä mahdollisuuksia päästä oppisopimuskoulutukseen madalletaan myös työnantajien kynnystä työllistää nuoria. 

Pellervon taloustutkimuksen vuonna 2019 julkaiseman Työttömyyden laajat kustannukset -raportin mukaan yrityksille annettu palkkatuki ja oppisopimuskoulutus vaikuttavat kustannustehokkaimmilta työllistämiskeinoilta. Tärkeää olisikin lisätä tietoisuutta oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista ja ottaa koulutuksessa enemmän huomioon myös yritysten liiketaloudelliset tavoitteet sekä pyrkiä paremmin koordinoimaan koulutusta valtakunnallisesti. Nykypäivän työelämässä korostuu entistä enemmän elinikäinen oppiminen ja tarve uudelleenkouluttautumiseen ja koulutuksen täydentämiseen. Näitä voitaisiin paremmin myös oppisopimuksella edistää. Aloite sisältyy KD eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2022. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 10 000 000 euroa momentille 29.20.30 oppisopimuskoulutukseen. 
Helsingissä 8.10.2021 
Peter Östman kd 
Sari Essayah kd 
Antero Laukkanen kd 
Sari Tanus kd 
Päivi Räsänen kd