Viimeksi julkaistu 25.4.2022 15.57

Talousarvioaloite TAA 412/2021 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomen vientiteollisuuden tarvitsemiin kaksoisraidejärjestelyihin välillä Kokkola—Ykspihlaja (200 000 euroa)

Eduskunnalle

Kokkolan satama on Suomen suurin bulkkitavaran satama ja yleissatamanakin toinen/kolmas. Kokkolan sataman syyskuussa 2020 käyttöön otettu 14 metrin syväväylä mahdollistaa Cape Size -luokan merikuljetukset Kokkolasta maailmalle. Pohjois-Venäjän transitoliikenne kulkee pääosin Kokkolan sataman kautta. Tavaraliikenteen raideliikennettä on kehitetty määrätietoisesti katkeamattomaksi ketjuksi Pohjois-Venäjältä Kokkolaan. Kaksoisraide on välttämätön Suomen viennin edellytysten turvaamiseksi, kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiseksi. Kaksoisraidejärjestely välillä Kokkola—Ykspihlaja sujuvoittaa hitaan tavaraliikenteen kulkua pääradalla.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 200 000 euroa momentille 31.10.20 välin Kokkola—Ykspihlaja kaksoisraidejärjestelyn suunnitteluun. 
Helsingissä 8.10.2021 
Peter Östman kd 
Paula Risikko kok 
Mikko Ollikainen 
Mikko Savola kesk 
Mauri Peltokangas ps 
Janne Sankelo kok 
Juha Mäenpää ps 
Pasi Kivisaari kesk 
Kim Berg sd 
Anders Norrback 
Joakim Strand