Viimeksi julkaistu 25.4.2022 15.57

Talousarvioaloite TAA 413/2021 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kantatien 63 suunnitteluun välillä Ina—Kaustinen (200 000 euroa)

Eduskunnalle

Kantatie 63 Kauhavan ja Ylivieskan välillä on parannettu kantatietä vastaavalle tasolle lukuun ottamatta moniongelmaista Ina—Kaustinen välistä osuutta (n. 12 km), jolla turvallisuus on edelleen puutteellinen. Kantatie 63 merkitys maakuntien ja valtakunnanosien välisessä liikenteessä on lisääntynyt tien parantumisen myötä. Erityisesti elinkeinoelämän logistiset kuljetukset käyttävät reittiä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta Etelä-Pohjanmaalle ja sieltä edelleen länsirannikon satamiin suuntautuvassa liikenteessä. Tieosuuden liikennemäärä vaihtelee välillä 1 670—2 330 ajoneuvoa vuorokaudessa (KVL 2019), josta raskaiden ajoneuvojen määrä (260—280 ajoneuvoa/vrk) on merkittävä. Tieosuutta koskevassa aluevaraussuunnitelmassa (v. 2000) esitetty vuoden 2020 ennusteliikenne saavutettiin jo vuonna 2005. 

Tieosuudella on puutteellisesta geometriasta johtuva alhainen nopeustaso, mikä heikentää kantatien liikenteen sujuvuutta ja raskaan liikenteen täsmällisyyttä. Kylien halki kulkeva tieyhteys, lukuisat yksityistieliittymät, liian kapea poikkileikkaus ja kasvavat liikennemäärät aiheuttavat turvattomuutta. Tieosuudella on sattunut vuosien 2015—2019 aikana yhteensä 22 liikenneonnettomuutta, joista kahdeksan on johtanut loukkaantumiseen ja yksi kuolemaan. Ina—Kaustinen välin suunnittelu on käynnistämättä ja se tulisikin käynnistää välittömästi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 200 000 euroa momentille 31.10.20 kantatien 63 suunnitteluun välillä Ina—Kaustinen. 
Helsingissä 8.10.2021 
Peter Östman kd 
Paula Risikko kok 
Mikko Ollikainen 
Mikko Savola kesk 
Mauri Peltokangas ps 
Janne Sankelo kok 
Juha Mäenpää ps 
Pasi Kivisaari kesk 
Kim Berg sd 
Anders Norrback 
Joakim Strand