Viimeksi julkaistu 25.4.2022 15.57

Talousarvioaloite TAA 414/2021 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Vaasan satamatien suunnitteluun (250 000 euroa)

Eduskunnalle

Vaasan satamatiehankkeen tavoitteena on löytää nykyistä toimivampi yhteys Vaasan Vaskiluodon satamaan ja näin kehittää Vaasan seudun logistista järjestelmää. Tarkoituksena on luoda tieyhteys, joka kytkee tehokkaasti Vaskiluodon sataman, logistiikkakeskuksen sekä GigaVaasa-teollisuusalueen toisiinsa ja samalla valtakunnan päätieverkkoon, valtateihin 3 ja 8. Wärtsilän johdolla alueen vientiteollisuusyritykset investoivat parhaillaan Vaskiluodon satama-alueen rakentamiseen yli 250 milj. euroa. Lisäksi GigaVaasa-alueelle tehdyt aiesopimukset merkittävistä akkuteollisuuden arvoketjun investoinneista ovat lisänneet painetta toimivien logististen yhteyksien nopealle järjestämiselle. 

Tieyhteyden suunnitteluun myönnettiin joulukuussa 2020 500 000 euron määräraha. Myönnetty määräraha ei tule riittämään haasteellisen tiehankkeen kaikkiin suunnitteluvaiheisiin. Suunnittelutyön viimeistelyn kustannusarvio on 250 000 euroa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 250 000 euroa momentille 31.10.20 Vaasan satamatien suunnitteluun. 
Helsingissä 8.10.2021 
Peter Östman kd 
Paula Risikko kok 
Mikko Ollikainen 
Kim Berg sd 
Pasi Kivisaari kesk 
Juha Mäenpää ps 
Mikko Savola kesk 
Mauri Peltokangas ps 
Janne Sankelo kok 
Anders Norrback 
Joakim Strand