Viimeksi julkaistu 25.4.2022 15.57

Talousarvioaloite TAA 415/2021 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 711 Alajärvi—Ruona tiesuunnitelman laatimiseen Alajärven Kuortaneella (250 000 euroa)

Eduskunnalle

Maantie 711 on osa lyhintä tieyhteyttä Etelä-Suomesta Kurun kautta kohti pohjoista. Maantie on erityisesti alueen yritysten käyttämä raskaan liikenteen reitti, mutta sitä käytetään myös läpikulkureittinä. 

Tie on kapea ja mutkainen, mikä heikentää tien liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. Tie kulkee ilman pohjavesisuojausta erittäin merkittävällä, laajoja alueita maakunnassa palvelevalla pohjavesialueella. 

Tie  on merkitty  maakuntakaavan  parannettavaksi tieyhteydeksi, ja hankkeen tärkeys on huo-mioitu myös maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (2017). Tien parantamiseksi ei ole laadittu tiesuunnitelmaa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 250 000 euroa momentille 31.10.20 maantien 711 välin Alajärvi—Ruona parantamissuunnitelman laatimiseen. 
Helsingissä 8.10.2021 
Peter Östman kd 
Paula Risikko kok 
Mikko Ollikainen 
Mikko Savola kesk 
Mauri Peltokangas ps 
Janne Sankelo kok 
Juha Mäenpää ps 
Pasi Kivisaari kesk 
Kim Berg sd 
Anders Norrback 
Joakim Strand