Viimeksi julkaistu 25.4.2022 16.00

Talousarvioaloite TAA 416/2021 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Vetelin keskustan alikulkutunnelin rakentamiseen (300 000 euroa)

Eduskunnalle

Äänekosken biosellutehtaan tarvitsemat kemikaali- ja puutavarakuljetukset ovat lisänneet merkittävästi (yli 20 prosenttia) valtatien 13 raskasta liikennettä Kokkolan ja Keski-Suomen välillä. Suomen viennin kasvu heijastuu Keski-Pohjanmaalle lisääntyneenä raskaan liikenteen kuljetuksina valtatiellä 13. Vetelin kunnassa sijaitsee Keski-Pohjanmaan maakunnan liikuntakeskus keskustan tuntumassa, ja valtatien 13 pohjoispuolella. Aluetta käyttävät Vetelin koululaiset ja asukkaat päivittäin ja liikkuvat alueella valtatietä 13 ylittäen. Alikulku lisää merkittävästi liikkumisen turvallisuutta kouluilta ja keskustasta Vetelin liikuntapuistoon ja takaisin erityisesti tilanteessa, jossa Keliber Oy:n litiumrikastamon tuotteiden kuljetukset Kokkolan suurteollisuusalueelle alkavat 2023 lukien nyt jo kasvaneen puutavara- ja kemikaalikuljetusten lisäksi.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 300 000 euroa momentille 31.10.20 valtatien 13 Vetelin keskustan alikulkutunnelin rakentamiseen. 
Helsingissä 8.10.2021 
Peter Östman kd 
Paula Risikko kok 
Mikko Ollikainen 
Mikko Savola kesk 
Mauri Peltokangas ps 
Janne Sankelo kok 
Juha Mäenpää ps 
Pasi Kivisaari kesk 
Kim Berg sd 
Anders Norrback 
Joakim Strand