Viimeksi julkaistu 25.4.2022 16.00

Talousarvioaloite TAA 417/2021 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Alajepuan risteysjärjestelyjen suunnitteluun Uudessakaarlepyyssä (300 000 euroa)

Eduskunnalle

Pietarsaaren alueen toimijoiden priorisoima hanke lisää merkittävästi alueen liikenneturvallisuutta ja tehostaa teollisuuden kuljetuksia. Erityisesti Kasitien ja Valtatien 19 välinen risteys Alajepualla on vaarallinen, ja risteysalueella onkin tapahtunut kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Alueelle tarvitaan eritasoristeys, risteysalueita on kunnostettava sekä kävely- ja pyörätiet on uusittava. Risteyksien kunnostaminen on erittäin tärkeää muun muassa Jepualla toimivalle Mirka Oy:lle, joka on maailmanjohtava hiomatuotteiden ja hiomakoneiden valmistaja. 

Kyse on toimituksien ja tuotannon varmistamisesta, mutta myös yrityksen työntekijöiden liikenneturvallisuudesta ja työmatkapendelöinnin edistämisestä. Mirka Oy työllistää Suomessa liki 800 henkilöä ja yritys investoi koronavuoden 2020 aikana pääkonttorinsa laajentamiseen Jepualla. Koko hankkeen kustannusarvio on noin 7 milj. euroa, mutta nyt tarvitaan 300 000 euroa hankkeen suunnittelun edistämiseen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 300 000 euroa momentille 31.10.20 Alajepuan risteysjärjestelyjen suunnitteluun Uudessakaarlepyyssä. 
Helsingissä 8.10.2021 
Peter Östman kd 
Paula Risikko kok 
Mikko Ollikainen 
Kim Berg sd 
Pasi Kivisaari kesk 
Juha Mäenpää ps 
Mikko Savola kesk 
Mauri Peltokangas ps 
Janne Sankelo kok 
Joakim Strand 
Anders Norrback