Viimeksi julkaistu 25.4.2022 16.00

Talousarvioaloite TAA 418/2021 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 3 Juustoportin risteysjärjestelyjen parantamiseen Kurikan Jalasjärvellä (300 000 euroa)

Eduskunnalle

Valtatie 3 kuuluu Suomen päätieverkon ykkösluokkaan. Sille asetettu laatutavoite ei tällä hetkellä toteudu Tampereen ja Vaasan välisellä osuudella. Laatutavoitteen saavuttamiseksi laadittiin vuonna 2015 kehityskäytäväselvitys, jossa on määritelty ensimmäisen vaiheen toimenpiteet. Parannuksia on tehty, mutta edelleen monet ensimmäisen vaiheen toimenpiteet odottavat rahoitusta. Juustoportin kohdan tiesuunnitelma on valmistunut jo vuonna 2009, ja se on osa valtatien 3 parantamista välillä Rajalanmäki—Koskue Kurikan Jalasjärven eteläosassa. Suunnittelualue koostuu kolmesta eri kohteesta: Juustoportin liittymäalue, Rajalanmäen ohituskaistaosuus, sekä Koskuen ohituskaistaosuus. 

Juustoportin liittymäalueen tiesuunnitelma vaatii päivitystä ennen kuin se voidaan hyväksyä. Suunnittelukohde on kuitenkin nopeasti päivitettävissä ja hyväksyttävissä. Juustoportin liittymälle myönnettiin vuoden 2020 budjettiin 150 000 euroa. Myönnetyllä summalla laadittiin liittymän rakentamissuunnitelma. Tarkemmassa suunnittelussa hankkeen kokonaiskustannukset nousivat 450 000 euroon. 

Valtatie 3 on osa Suomen pääväyläverkkoa, jolla tulee taata pitkämatkaisen liikenteen toimivuus ja turvallisuus. Juustoportin kohdassa valtatie 3:n vuorokausiliikenne on n. 6 500 ajoneuvoa. Juustoportissa vierailee vuodessa noin 0,5 milj. asiakasta, mikä on merkittävä osuus valtatien päivittäisestä liikenteestä. Juustoportin liittymän kohdalla nopeusrajoitus on 100 km/h. Juustoportille kääntyvä, erityisesti raskas liikenne aiheuttaa vaaraa sekä kääntyvälle että ohittavalle liikenteelle. Lähellä risteystä on myös yksityistieliittymä ja kaksi bussipysäkkiä, jotka ovat omiaan haittaamaan kuljettajien havainnointia. Liittymän liikenneturvallisuustaso ei ole päätieverkon väylältä vaadittavalla tasolla. Juustoportti tarjoaa Suomessa harvinaisen hyvät mahdollisuudet sähköautojen lataukseen sisältäen yli kymmenen latauspistettä kaikentyyppisille latausstandardeille. 

Hankkeella parannetaan liittymäalueen liikenteen turvallisuutta sekä taataan hankealueella päätieverkolle asetettu laatutasovaatimus ja pitkämatkaisen liikenteen toimivuus. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 300 000 euroa momentille 31.10.20 valtatien 3 Juustoportin risteysjärjestelyjen parantamiseen Kurikassa. 
Helsingissä 8.10.2021 
Peter Östman kd 
Paula Risikko kok 
Mikko Ollikainen 
Mikko Savola kesk 
Mauri Peltokangas ps 
Janne Sankelo kok 
Juha Mäenpää ps 
Pasi Kivisaari kesk 
Kim Berg sd 
Anders Norrback 
Joakim Strand