Viimeksi julkaistu 25.4.2022 16.00

Talousarvioaloite TAA 419/2021 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kantatien 63 kunnostamisen suunnittelun käynnistämiseksi välillä Kaustinen—Toholampi (500 000 euroa)

Eduskunnalle

Etelä-Suomen liikenneyhteyksien kehittyminen Pirkanmaan länsipuolella sekä suorimman pohjoiseen johtavan liikenneyhteyden mukanaan tuomat taloudelliset säästöt ovat lisänneet raskasta liikennettä merkittävästi etelä-pohjoissuunnassa kantatiellä 63. Liikenneväli lyhentää kuljettua matkaa Etelä-Suomesta Pohjois-Suomeen, minkä vuoksi liikennemäärät ovat merkittävästi kasvaneet vuosittain kyseisellä tieosuudella.  

Kantatien 63 kunnostamisen tarve on keskeinen Etelä-Pohjanmaan—Keski-Pohjanmaan—Pohjois-Pohjanmaan henkilö- ja tavaraliikenteen sujuvuuden ja alueen kansalaisten turvallisuuden lisäämiseksi.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 500 000 euroa momentille 31.10.20 kantatien 63 kunnostamisen suunnitteluun Kaustisen ja Toholammin välillä. 
Helsingissä 8.10.2021 
Peter Östman kd 
Paula Risikko kok 
Mikko Ollikainen 
Mikko Savola kesk 
Mauri Peltokangas ps 
Janne Sankelo kok 
Juha Mäenpää ps 
Pasi Kivisaari kesk 
Kim Berg sd 
Anders Norrback 
Joakim Strand