Viimeksi julkaistu 25.4.2022 16.00

Talousarvioaloite TAA 420/2021 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä raakapuun kuormauspaikan korjaamiseen ja parantamiseen Alavudella (1 500 000 euroa)

Eduskunnalle

Alavuden raakapuun kuormauspaikka on osa Suomen raakapuun kuormauspaikkaverkkoa. Kuormauspaikalla on suuri alueellinen merkitys, etenkin kun Etelä-Pohjanmaan alueelta edelleen puuttuu Seinäjoelle suunniteltu kuormauspaikka. Kuormauspaikalta kuljetetaan puuta monille suurille biotuotetehtaille. 

Kuormauspaikan raiteiden ja vaihteiden uusimisen tarve on todettu vuonna 2018 julkaistussa Rataverkon raakapuun kuormauspaikkaverkon päivitys -selvityksessä. Uusimisen kustannuksiksi on arvioitu 1,5 miljoona euroa. Raideinfran lisäksi kuormauspaikan muu infra vaatii uusimista ja parantamista mm. asfaltoinnin osalta. 

Raakapuun kuormauspaikka aiheuttaa ympäristöhaittoja paikan lähiympäristössä. Myös liikenteestä ja kuormauksesta aiheutuvan melun ja pölyn hallinta vaativat toimenpiteitä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 1 500 000 euroa momentille 31.10.20 Alavuden raakapuun kuormauspaikan parantamiseen. 
Helsingissä 8.10.2021 
Peter Östman kd 
Paula Risikko kok 
Mikko Ollikainen 
Mikko Savola kesk 
Pasi Kivisaari kesk 
Mauri Peltokangas ps 
Janne Sankelo kok 
Juha Mäenpää ps 
Kim Berg sd 
Anders Norrback 
Joakim Strand