Viimeksi julkaistu 25.4.2022 16.03

Talousarvioaloite TAA 422/2021 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä teollisuusraiteiston rakentamiseen GigaVaasa-teollisuusalueelle (3 500 000 euroa)

Eduskunnalle

Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan yhteiselle GigaVaasa-teollisuusalueelle sijoittumista harkitseville akkuteollisuuden arvoketjun yritykselle kestävät ja kilpailukykyiset liikenneyhteydet on yksi keskeisistä valintakriteereistä. Raideyhteyksien merkitys on noussut entistä tärkeämpään asemaan tavoiteltaessa siirtymistä hiilineutraaliin liikenteeseen vuoteen 2045 mennessä. GigaVaasan alueelle suunniteltu teollisuusraiteisto palvelee koko teollisuusaluetta huomioiden sinne sijoittuvan akkuteollisuuden ja logistiikkatoimijoiden tarpeet. Suunnitelmissa huomioidaan myös mahdollisuus raiteiston laajentamiselle tulevaisuudessa. 

Suunnitelmassa Seinäjoki—Vaasa-radalle rakennetaan uusi liikennepaikka GigaVaasan kohdalle nykyisen junaradan suuntaisesti, mistä kääntyy yksityisraide GigaVaasan alueelle. Teollisuusraiteisto koostuu kahdesta kuormaus- ja purkualueen raiteesta, kahdesta vaihteesta sekä lyhyestä vetoraiteesta, joka mahdollistaa veturin kierrättämisen vaunuryhmän ympäri. Uusi liikennepaikka tarjoaa samalla uuden kohtauspaikan pitkälle liikennepaikkavälille pienentäen näin samalla häiriöherkkyyttä koko rataosuudella. 

Teollisuusraiteiston rakentamisen kokonaiskustannukset ilman arvonlisäveroa ovat noin 3,5 milj. euroa. Uuden liikennepaikan perustamiseen liittyvistä kustannuksista päätetään erikseen. Teollisuusraiteiston esisuunnittelu on valmistunut ja seuraavaksi laaditaan yhteishankesopimus Väylän kanssa. Hankkeen eri suunnitteluvaiheiden jälkeen teollisuusraiteiston rakentaminen voidaan aloittaa vuoden 2023 aikana, ja käyttöönotto tapahtuu turvallisuustarkastelujen jälkeen vuoden 2025 alkupuolella. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 3 500 000 euroa momentille 31.10.20 teollisuusraiteiston rakentamiseen GigaVaasa-teollisuusalueelle.  
Helsingissä 8.10.2021 
Peter Östman kd 
Paula Risikko kok 
Mikko Ollikainen 
Mikko Savola kesk 
Mauri Peltokangas ps 
Janne Sankelo kok 
Juha Mäenpää ps 
Pasi Kivisaari kesk 
Kim Berg sd 
Anders Norrback 
Joakim Strand