Viimeksi julkaistu 25.4.2022 16.03

Talousarvioaloite TAA 424/2021 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 661 parantamiseen tieosuuksilla Isojoen raja—maantie 663 ja maantie 664—Kauhajoen raja (6 900 000 euroa)

Eduskunnalle

Maantie 661 parantamisesta päätettiin korvausvelkaohjelmassa 2016—2018. Parantamispäätös koski koko väliä Kauhajoki (maantie 663, Päntäne)—Isojoki (maantie 664, Isojoki). Ohjelman kautta saatu rahoitus riitti vain osaan Kauhajoen puoleisen tieosan kunnostuksesta, johtuen osin tien odotettuakin heikommasta kunnosta. Kauhajoen puoleinen loppuosa sekä Isojoen puoleinen osuus jäivät tuolloin vaille rahoitusta. 

Eduskunta myönsi talousarvioaloitteen perusteella vuoden 2021 budjetista 700 000 euroa tien kunnostamiseen. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on mietinnössään 2020 pitänyt välttämättömänä, että vuoden 2021 aikana huolehditaan Kauhajoella sijaitsevan Päntäne—Isojokitie hankkeen loppuun saattamisesta (VaVM 36/2020 vp, HE 146/2020 vp, HE 227/2020 vp). 

Maantie 661 on heikkokuntoinen seututie, ja tien rakenteet vaativat vahvistamista. Hankkeilla parannetaan raskaan liikenteen kuljetusten turvallisuutta ja sujuvuutta muun muassa tien leveyttä ja geometriaa parantamalla ja kohennetaan yleistä liikenneturvallisuutta. Mikäli parannuksia ei tehdä, saattaa se merkitä tulevaisuudessa painorajoituksien asettamista tielle. Painorajoitukset toisivat paikallisten yritysten toiminnalle erittäin suuria vaikeuksia. Isojoella toimii mm. merkittäviä maatalous- ja metalliteollisuusyrityksiä. Kauhajoki (Päntäne)—Kankaanpää -tieyhteys on lisäksi Suupohjan alueen merkittävä yhteys Tampereen ja Helsingin suuntaan.  

Hanke on suunniteltu kahtena kokonaisuutena, jotka voidaan toteuttaa loppuun yhdessä tai kahdessa vaiheessa. Koko yhteysvälin yhtenäinen palvelutaso tulee kuitenkin turvata. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 6 900 000 euroa momentille 31.10.20 maantien 661 parantamiseen välillä Kauhajoki (maantie 663, Päntäne)—Isojoki (maantie 664, Isojoki). 
Helsingissä 8.10.2021 
Peter Östman kd 
Paula Risikko kok 
Mikko Ollikainen 
Mikko Savola kesk 
Mauri Peltokangas ps 
Janne Sankelo kok 
Juha Mäenpää ps 
Pasi Kivisaari kesk 
Kim Berg sd 
Anders Norrback 
Joakim Strand