Viimeksi julkaistu 25.4.2022 16.06

Talousarvioaloite TAA 428/2021 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon edistämiseen Keski-Pohjanmaalla (150 000 euroa)

Eduskunnalle

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannossa on Suomessa ja myös Keski-Pohjanmaalla haasteita. Työvoimapula koskettaa laajasti eri toimialoja ja eri koulutustaustaisia ammattilaisia. Osaavan työvoiman saatavuus on ilmiönä monitahoinen ja siihen vaikuttavat laajasti niin osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, työn murrokseen, alueiden elinvoimaisuuteen kuin yhteiskunnan rakenteelliseen muutokseen liittyvät kehitystrendit. Siksi haasteeseen vastaamiseksi tarvitaan monipuolisia eri yhteiskunnan sektoreita läpileikkaavia toimenpiteitä ja laajaa yhteistyötä. 

Keski-Pohjanmaan liitto on yhteistyössä alueen keskeisten toimijoiden kanssa laatinut Keski-Pohjanmaan osaamisstrategian 2020—2025, perustanut Osaavaa työvoimaa Keski-Pohjanmaalle -neuvottelukunnan ja laatinut strategian jalkauttamiseksi Osaavaa työvoimaa Keski-Pohjanmaalle -toimenpideohjelman, jonka toteutumista seurataan kaksi kertaa vuodessa kokoontuvan neuvottelukunnan toimesta. 

Toimenpideohjelman toteutumisen vauhdittamiseksi tarvitaan erilaisten, käynnissä olevien toimenpiteiden koordinointia, yhteistyön syventämistä, maakunnan näkyvyyden parantamista jatkuvan oppimisen alueena ja vetovoimaisena, houkuttelevia työpaikkoja sekä kansallisesti että kansainvälisesti tarjoavana alueena. Tällaisen positiivisen viestinnän toteuttamiseen rekrytointitapahtumien, kampanjoinnin ja tiedotuksen muodoissa tarvittaisiin enemmän resursseja kuin nykyisin on käytettävissä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 150 000 euroa momentille 32.30.40 työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon edistämiseen Keski-Pohjanmaalla. 
Helsingissä 8.10.2021 
Peter Östman kd 
Paula Risikko kok 
Mikko Ollikainen 
Mikko Savola kesk 
Mauri Peltokangas ps 
Janne Sankelo kok 
Juha Mäenpää ps 
Pasi Kivisaari kesk 
Kim Berg sd 
Anders Norrback 
Joakim Strand