Viimeksi julkaistu 4.5.2022 12.12

Talousarvioaloite TAA 429/2021 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kokkolan sataman satamatoimintojen automatisointiin (430 000 euroa)

Eduskunnalle

Kokkolan satama on Suomen suurin bulkkitavaran satama ja yleissatamanakin toinen/kolmas. Kokkolan sataman syyskuussa 2020 käyttöön otettu 14 metrin syväväylä mahdollistaa Cape Size -luokan merikuljetukset Kokkolasta maailmalle. Pohjois-Venäjän transitoliikenne kulkee pääosin Kokkolan sataman kautta. Tavaraliikenteen raideliikennettä on kehitetty määrätietoisesti katkeamattomaksi ketjuksi Pohjois-Venäjältä Kokkolaan. 

Satamatoimintojen automatisointi lisää tulevaisuudessa lisääntyviä logistisia ja turvallisuuteen liittyviä toimintoja laajentamalla alueen LTE-verkkoa, lisäämällä verkon toimintakykyä ja kehittämällä LTE-verkon valvonta- ja analysointikykyä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 430 000 euroa momentille 32.30.40 Kokkolan sataman satamatoimintojen automatisointiin. 
Helsingissä 8.10.2021 
Peter Östman kd 
Paula Risikko kok 
Mikko Ollikainen 
Mikko Savola kesk 
Mauri Peltokangas ps 
Janne Sankelo kok 
Juha Mäenpää ps 
Pasi Kivisaari kesk 
Kim Berg sd 
Anders Norrback 
Joakim Strand