Viimeksi julkaistu 14.6.2022 16.24

Toimenpidealoite TPA 12/2022 vp 
Minna Reijonen ps 
 
Toimenpidealoite riittävän pitkän siirtymäajan järjestämisestä soten hyvinvointialueiden ja kuntien ruokahuoltoon

Eduskunnalle

Sosiaali- ja terveysuudistuksen aloitus käynnistyi hyvin nopealla aikataululla. Uudistus vaikuttaa hyvinvointialueilla voimakkaasti mm. ruokahuoltoon. Monessa kunnassa sama keittiö on tuottanut ruokapalveluita niin sote-puolelle kuin esimerkiksi koulupuolelle. Nyt nämä kuitenkin uudistuksen myötä joudutaan erottamaan erillisiksi. 

Useissa kunnissa esimerkiksi Pohjois-Savossa on herättänyt ihmetystä, ettei tässä uudistuksessa ole huomioitu riittävää siirtymäaikaa. Useat kunnat ovat vasta  rakentaneet  toimivia yhteiskeittiöitä, jotka toimittavat ruokaa niin kouluille kuin esimerkiksi vanhustenhoitoon. Nyt nämä toimivat systeemit käytännössä pitää hajottaa melko nopealla aikataululla. 

Lähipalvelut keittiötasolla voivat olla vaarassa mm. nopeasti alkavien kilpailutusten vuoksi. Hankintaosaamisella on iso merkitys siihen, voivatko pien- ja paikallistuottajat osallistua kilpailutuksiin. Asialla on merkitystä myös lähiruokapalveluiden osalta. Samoin tilanne voi muodostua hyvin epäselväksi henkilökunnan ja kuntien osalta. 

On pikaisesti lainsäädännön keinoin luotava riittävän pitkä siirtymäaika, että hyvinvointialueille ei tulisi kohtuuttoman kiire järjestää ruokahuoltoa ja purkaa toimivia systeemejä. Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista riittävän pitkää siirtymäaikaa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin järjestääkseen riittävän pitkän siirtymäajan soten hyvinvointialueiden ruokahuoltoon niin hyvinvointialueet kuin kuntien toiminta huomioiden. 
Helsingissä 15.2.2022 
Minna Reijonen ps