Viimeksi julkaistu 19.4.2021 21.25

Toimenpidealoite TPA 13/2021 vp 
Jukka Kopra kok 
 
Toimenpidealoite lääkärihelikoptereiden saamisesta Kaakkois-Suomeen ja Etelä-Pohjanmaalle

Eduskunnalle

Kaakkois-Suomeen ja Etelä-Pohjanmaalle tarvitaan edelleenkin omat lääkärihelikopterit. Lääkärihelikopterien puute näillä alueilla on eduskunnan oikeusasiamiehen Petri Jääskeläisen mielestä jopa perustuslain vastainen ja asettaa potilaat eriarvoiseen asemaan verrattuna muilla alueilla asuviin suomalaisiin.  

Lääkärihelikopterien tarve lisääntyy entisestään sote-uudistuksen myötä, jos ja kun terveydenhuollon päivystävien sairaaloiden määrää vähennetään. Silloin ensihoidon tarve täytyy mitoittaa uudelleen ja tarve lääkärihelikoptereille lisääntyy. Tasavertainen ensihoito täytyy pystyä järjestämään myös maakunnissa, joissa välimatkat ovat ajallisesti liian pitkiä esimerkiksi monivamma- tai aivoverenkiertohäiriöpotilaille.  

Kaakkois-Suomeen ja Etelä-Pohjanmaalle tarvitaan omat tukikohdat lääkärihelikoptereille, jotta myös näillä alueilla ensihoitolääkäri ehtii potilaan luo vaaditussa ajassa eli alle puolessa tunnissa.  

Tasa-arvoinen ensihoito kuuluu kaikille suomalaisille. Siitä ei pidä tinkiä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin järjestääkseen lääkärihelikopterit myös Kaakkois-Suomeen ja Etelä-Pohjanmaalle tasa-arvoisen ensihoidon takaamiseksi.  
Helsingissä 25.2.2021 
Jukka Kopra kok