Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.37

Toimenpidealoite TPA 149/2020 vp 
Rami Lehto ps 
 
Toimenpidealoite sairausajan palkan maksamisesta

Eduskunnalle

Nykykäytännön mukaan sairauden omavastuuajan palkka on sama kuin työntekijän muutenkin saama palkka. Tämän maksaa työnantaja omasta pussistaan. Käytännössä palkan maksaminen vain jatkuu normaalisti sairauden ensimmäiset 1+9 työpäivää Jos sairastumispäivä on työpäivä, se lasketaan mukaan. 

Yleensä kymmenen päivän jälkeen siirrytään sairausajan palkan piiristä sairauspäivärahan piiriin, jonka maksaa Kela. Sairauden kymmenen ensimmäistä päivää ovat sairauspäivärahan omavastuuaika, johon työntekijä tai työnantaja eivät kumpikaan saa tukia valtiolta. 

Henkilöiden, joilla on jokin lievä perussairaus, kuten reuma, verenpainetauti tai Crohnin tauti yms., työllistyminen voi olla vaikeaa, koska työnantaja katsoo heidän palkkaamisensa olevan tietynlainen riski, sillä tietyistä sairauksista kärsiville voi tulla perusterveitä enemmän sairauslomapäiviä. Työnantajan kynnystä palkata tällainen henkilö madaltaisi tietoisuus siitä, että valtio tukee sairausajan omavastuuajan palkan maksamisessa.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla työnantajan riskiä näiden lievästi perussairaiden palkkaamiseen pienennetään siten, että Kela maksaa puolet sairausajan palkasta ensimmäisten 10 päivän ajalta. 
Helsingissä 2.12.2020 
Rami Lehto ps