Toimenpidealoite
TPA
22
2019 vp
Antero
Laukkanen
kd
ym.
Toimenpidealoite diabeteslääkkeiden korvausluokan korottamisesta
Eduskunnalle
Valtioneuvoston asetusta lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella korvataan 65 tai 100 prosenttia (25/2013) muutettiin 1.1.2017 lukien. Asetuksen nojalla insuliinihoito säilytettiin edelleen ylemmässä 100 %:n erityiskorvausluokassa, mutta diabeteksen hoito muilla kuin insuliinivalmisteilla alennettiin 65 %:n erityiskorvausluokkaan. 
Muutoksen myötä muita diabeteslääkkeitä kuin insuliinia korvataan alemman erityiskorvausluokan mukaan. Muutoksen myötä monet ovat jättäneet diabeteslääkkeensä ostamatta korkean hinnan takia. Korvausluokan muutos on heikentänyt erityisesti pienituloisten ja ikäihmisten tilannetta. Tilanne on huono varsinkin niillä pienituloisilla, jotka eivät saa myöskään toimeentulotukea lääkkeilleen. Diabeteslääkkeitä toimeentulotuen maksusitoumuksella ostaneiden henkilöiden lukumäärä on tutkitusti lisääntynyt muutoksen jälkeen. Vastaavasti diabeteksen puutteellisesta hoidosta on seurannut myös diabetekseen liittyvien lisäsairauksien lisääntymistä. 
Diabeteslääkkeiden korvattavuus tulee palauttaa ennen vuoden 2017 muutosta olleeseen tasoon, jotta jokaisella diabetekseen sairastuneella on mahdollisuus hoitaa sairauttaan asianmukaisesti. Näin myös estetään hoitamattomasta sairaudesta aiheutuvien lisäkustannusten syntyminen. 
Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vuoden 2020 vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin diabeteslääkkeiden korvausluokan korottamiseksi. 
Helsingissä 24.10.2019 
Antero
Laukkanen
kd
Sari
Tanus
kd
Peter
Östman
kd
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Essayah
kd
Viimeksi julkaistu 25.10.2019 10.55