Toimenpidealoite
TPA
35
2019 vp
Sari
Tanus
kd
ym.
Toimenpidealoite kotitalousvähennyksen heikennyksen perumisesta
Eduskunnalle
Hallitus on heikentämässä kotitalousvähennystä valtiontaloudellisiin syihin vedoten. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä alennetaan 2 400 eurosta 2 250 euroon ja vähennyksen osuutta työkorvauksissa laskettaisiin 50 prosentista 40 prosenttiin sekä palkoissa 20 prosentista 15 prosenttiin. Tällä muutoksella tavoitellaan 95 miljoonan euron verotulojen lisäystä. 
Kotitalousvähennykseen oikeuttavilla kotitalous- sekä hoiva- ja hoitotöillä on tärkeä merkitys arjessa pärjäämisen kannalta. Vastaavasti kotitalousvähennyksen avulla luodaan työpaikkoja esimerkiksi siivousalan sekä erilaisia korjaustöitä tekeviin yrityksiin. Itsensä työllistävien yritysten merkitys korostuu erityisesti pienillä paikkakunnilla. Myös etujärjestöt ovat tuoneet esille huolen työttömyyden lisääntymisestä.  
Työllisyyden ja ihmisten arjen sujuvuuden kannalta on tärkeää, että hallitus luopuu suunnitelmistaan leikata kotitalousvähennystä. Esitämme tällä toimenpidealoitteella, että hallitus vetää pois esityksensä kotitalousvähennyksen leikkaamisesta ja näin ollen kotitalousvähennys säilytetään nykyisellä tasolla. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kotitalousvähennyksen heikennyksen perumiseksi. 
Helsingissä 7.11.2019 
Sari
Tanus
kd
Antero
Laukkanen
kd
Sari
Essayah
kd
Päivi
Räsänen
kd
Peter
Östman
kd
Viimeksi julkaistu 11.11.2019 11.58