Toimenpidealoite
TPA
4
2019 vp
Ritva
Elomaa
ps
ym.
Toimenpidealoite poliisin valmiuksien kehittämisestä eläimiin liittyviin rikoksiin puuttumisessa
Eduskunnalle
Helsingin poliisilaitokselle perustettiin vuonna 2018 Suomen ensimmäinen eläimiin liittyviin rikoksiin keskittyvä tutkintaryhmä. Eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmä on erikoistunut eläinsuojelurikosten esitutkintaan ja muihin eläinsuojeluun liittyviin prosesseihin, sidosryhmäyhteistyöhön sekä eläinsuojelutyöhön liittyvään tiedottamiseen. Tutkintaryhmän perustaminen johti myös siihen, että SEY (Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry) myönsi vuosittain jaettavan Vuoden eläinsuojeluteko -palkinnon Helsingin poliisilaitokselle. Tämä kertoo siitä, että tällaiselle toiminnalle on kova tarve.  
Ryhmässä työskentelee poliiseja, jotka ovat erikoistuneet eläinsuojelurikoksiin. Tämä antaa hyvät lähtökohdat eläimiin liittyvien rikosten tutkintaan, selvittämiseen sekä myös uusien tapausten ennaltaehkäisyyn. Tutkintaryhmällä on lisäksi hyvät valmiudet tiiviiseen yhteistyöhön muiden viranomaisten ja eläinsuojelualan toimijoiden kanssa. Eläinsuojelurikoksiin syyllistyneillä on usein myös yleiseen elämänhallintaan liittyviä ongelmia, mikä korostaa ammattitaidon ja yhteistyön tarvetta. Poliisilla on myös tavallisia valvontaviranomaisia paremmat valmiudet ja valtuudet puuttua väärinkäytöksiin nopeasti. Tämä tehostaa toimintaa, mikä puolestaan säästää aikaa sekä resursseja ja ennen kaikkea vähentää eläinten kärsimystä. Erillinen eläimiin liittyviin rikoksiin keskittynyt yksikkö mahdollistaa myös toisille yksiköille täysipainoisen keskittymisen muihin rikoksiin. Eläimiin liittyvien rikosten keskittäminen niihin erikoistuneelle yksikölle tuo lisäksi kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä. 
Tämän toimintamallin laajentaminen maanlaajuiseksi edesauttaisi merkittävästi eläinsuojelurikoksiin puuttumista ja näin ollen parantaisi eläinten hyvinvointia Suomessa. Ajankohta myös viranomaistoiminnan kehittämiselle on sopiva, koska eläinsuojelulainsäädännön laajamittainen uudistaminen on käynnissä. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin eläinsuojelurikoksiin erikoistuneiden yksiköiden perustamiseksi poliisilaitoksille maanlaajuisesti. 
Helsingissä 26.6.2019 
Ritva
Elomaa
ps
Mari
Rantanen
ps
Leena
Meri
ps
Viimeksi julkaistu 26.6.2019 15.34