Viimeksi julkaistu 8.6.2022 16.21

Toimenpidealoite TPA 69/2022 vp 
Petri Huru ps 
 
Toimenpidealoite sähköpotkulautojen ja vastaavien sähköisten kulkuneuvojen ajokorttivaatimusten lisäämisestä

Eduskunnalle

Liikenneturvan teettämät kyselyt osoittavat, että sähköpotkulautailuun liittyvien sääntöjen osaamisessa on puutteita. Keväällä 2022 tehtyyn kyselyyn vastanneista vain 64 prosenttia tiesi esimerkiksi sen, että sähköpotkulaudoilla kuuluu ajaa pääsääntöisesti vain pyöräilyväylillä. Joka neljäs kertoi joutuneensa vaaratilanteeseen jalankulkijana sähköpotkulaudan takia. Autoilijoista vastaava luku oli sekin 24 prosenttia ja pyöräilijöistä 21 prosenttia. 

Liikenneturva teetti myös loppuvuodesta 2021 kyselyn, jossa vastanneista jopa kolme neljästä oli vähintäänkin samaa mieltä väittämästä, että vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat lisänneet turvattomuutta kaupunkialueilla. 

Sähköpotkulaudat ovat suosittu ja oikein käytettynä kätevä kulkuväline etenkin kaupunkialueilla. Turvallisuuden näkökulmasta ja kaikki tienkäyttäjät huomioiden liikennesääntöjen osaaminen on kuitenkin välttämätöntä jokaiselta kanssakulkijalta. Polkupyöräilyssäkin on ollut omia haasteita, mutta se on vanha liikkumismuoto, johon on totuttu paremmin ja sille on luotu omia sääntöjä, kulkuväyliä ja lakeja. Sähköpotkulaudat ovat hyvinkin mahdollisesti tulleet jäädäkseen, ja nyt siihen pitää mukautua. Onnettomuuksien vähentämiseksi sähköpotkulautojen kuljettajien liikennesääntöjen osaamista on parannettava.  

Mopo-, moottoripyörä- sekä B-ajokortin ja muiden ajokorttien yhteydessä kuljettajat opiskelevat liikennesäännöt. Samankaltainen koulutus voisi tulla kyseeseen, vaikka sähköpotkulaudoilla ja vastaavilla liikkuminen on rajoitettu 25 kilometriin tunnissa, sillä kuten tilastot osoittavat, niistä aiheutuu vaaratilanteita sekä käyttäjille itselleen että myös muulle liikenteelle. Ajokorttiluokalla ei ole väliä, ja uudistuksessa voidaan luoda myös uudenlainen, kevyempi "ajokortti", joka olisi helppo ja edullinen hankkia ja jossa opetus olisi samankaltaista kuin mopo- ja B-korttien liikenneturvallisuutta ja -sääntöjä koskevilla teoriatunneilla. 

Onnettomuudet, joissa sähköpotkulaudat ovat mukana, johtavat usein vakaviin vammoihin ja pitkiin sairauslomiin. Suomen kohdalla tilastoissa korostuu, että niitä käytetään hieman enemmän päihtyneenä ja öisin, jolloin suurin osa kasvovammoistakin syntyy. Vakavia onnettomuuksia tapahtuu kuitenkin myös selvinpäin ja keskellä päivää, koska vain harva käyttää kypärää ja liikennesääntöjen osaamisessa on parannettavaa. Tehdään täysin turhia virheitä, jotka voitaisiin välttää, jos kuljettajalla olisi auto- tai mopokoulusta saatu tieto.  

Pelkästään Meilahden päivystyksessä kirjattiin toissa kesänä 300 skuuttionnettomuutta. Töölön tapaturma-asema arvioi, että jopa 10 prosenttia kasvovammapotilaista on sähköpotkulautailijoita. Ruotsissa jopa 14 prosenttia kaikista päivystyskäynneistä liittyi sähköpotkulautaonnettomuuksiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin valmistellakseen tarvittavat lakimuutokset ajokorttivaatimusten lisäämiseksi sähköpotkulautojen ja tarpeen tullen muiden vastaavien sähköisten kulkuvälineiden kuljettamiseen. 
Helsingissä 8.6.2022 
Petri Huru ps