Viimeksi julkaistu 6.9.2022 10.30

Toimenpidealoite TPA 88/2022 vp 
Jouni Ovaska kesk 
 
Toimenpidealoite happigeneraattorien käyttöönoton edistämisestä

Eduskunnalle

Happigeneraattori on turvallinen ja kotimainen vaihtoehto pullohapelle. Laite tuottaa geneeristä happea turvallisesti ja jopa 80 prosenttia edullisemmin kuin vastaava määrä kaupallisesti hankittavana pullohappena maksaisi. Lisäksi laite vähentää ympäristöhaittoja, kun pullohapen logistiikka vähenee. Laitteella happi voidaan tuottaa siellä, missä sitä tarvitaan. 

Terveydenhuollon toimintayksiköissä eri puolilla Suomea on useita happigeneraattoreita, jotka odottavat käyttöönottolupaa. Käyttöönoton esteenä on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tulkinta, jonka mukaan jokaisen yksittäisen laitteen käyttöönotto edellyttäisi niin kutsuttua lääketehdastarkastusta eli GMP-todistusta. Todistus edellyttäisi työtä ja kustannuksia monin kerroin laitteen hankintakustannuksiin nähden. Muissa Euroopan maissa tai koko maailmassa tällaisia todistuksia ei vaadita. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin happigeneraattorien käyttöönottoon liittyvien ongelmien poistamiseksi.  
Helsingissä 6.9.2022 
Jouni Ovaska kesk