Viimeksi julkaistu 2.2.2022 12.12

Esityslista LiVE 1/2022 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Torstai 3.2.2022 klo 12.00

Etäkokous

1.  Nimenhuuto

2.  Päätösvaltaisuus

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan allekirjoittamista ja ratifioimista koskeviksi neuvoston päätöksiksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 77/2021 vp
Valtioneuvoston E-selvitysE 131/2018 vp
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252730
OSA; Neuvottelumandaattiehdotukset Budapestin sopimuksen toista lisäpöytäkirjaa ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon koskevaa sopimusta varten
Valiokunnan lausuntoLiVL 2/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-1978
U 77/2021 vp LiV 03.02.2022 lainsäädäntöneuvos Lauri Rautio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-1987
U 77/2021 vp LiV 03.02.2022 erityisasiantuntija Anna Wennäkoski, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-1820
U 77/2021 vp LiV 03.02.2022 neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-1984
U 77/2021 vp LiV 03.02.2022 lakimies Mervi Malinen, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-1822
U 77/2021 vp LiV 03.02.2022 lakimies Asko Metsola, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-1821
U 77/2021 vp LiV 03.02.2022 lakimies Asko Metsola, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-1823
U 77/2021 vp LiV 03.02.2022 keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-2053
U 77/2021 vp LiV 03.02.2022 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Asiantuntijat: 

  • lainsäädäntöneuvos Lauri Rautio oikeusministeriöliite
  • erityisasiantuntija Anna Wennäkoski liikenne- ja viestintäministeriöliite
  • neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki sisäministeriöliite
  • lakimies Mervi Malinen Liikenne- ja viestintävirastoliite
  • lakimies Asko Metsola Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • keskusrikospoliisiliite
  • Poliisihallitusliite

Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliittisen mainonnan avoimuudesta ja kohdentamisesta sekä Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden ohjesäännön muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 73/2021 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2022-AK-1020
U_73_2021.pdf

Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n avaruuspolitiikka

Valtioneuvoston E-selvitysE 131/2021 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2022-AK-1037
E_131_2021.pdf
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-418442
EU:n avaruuspolitiikka

Ennakkokäsittely 

Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Alustavia ennakkovaikuttamislinjauksia perustuen komission kestävän rahoituksen asiantuntijatyöryhmän raporttiin (tuleva taksonomian neljän ympäristötavoitteen delegoitu säädös)

Valtioneuvoston E-selvitysE 132/2021 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2022-AK-1078
E_132_2021.pdf
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-418806
Alustavia ennakkovaikuttamislinjauksia perustuen komission kestävän rahoituksen asiantuntijatyöryhmän raporttiin (tuleva taksonomian neljän ympäristötavoitteen delegoitu säädös)

Ennakkokäsittely 

Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin alueelle suuntautuvan laittoman maahantulon yhteydessä ihmiskauppaa tai maahanmuuttajien salakuljetusta helpottavien tai harjoittavien liikenteenharjoittajien vastaisista toimenpiteistä

Valtioneuvoston E-selvitysE 133/2021 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2022-AK-1079
E_133_2021.pdf
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-418841
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin alueelle suuntautuvan laittoman maahantulon yhteydessä ihmiskauppaa tai maahanmuuttajien salakuljetusta helpottavien tai harjoittavien liikenteenharjoittajien vastaisista toimenpiteistä

Ennakkokäsittely 

Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 250/2020 vp
KansalaisaloiteKAA 8/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 32/2021 vp
Vastine EDK-2022-AK-679
HE 250/2020 vp LiV 03.02.2022 yksikön johtaja Sini Wirén, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto

Asiantuntijat: 

Vastine  

  • yksikön johtaja Sini Wirén liikenne- ja viestintäministeriöliite
  • suunnittelija Roosa Patrakka liikenne- ja viestintäministeriö
  • erityisasiantuntija Lauri Mustonen liikenne- ja viestintäministeriö

Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 

9.  Toissijaisuusasioiden lista

Esityslistan liite EDK-2022-AK-1977
Valiokunnissa käsiteltävänä olevat toissijaisuusasiat_030222.pdf

Merkitään saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista. 

10.  Muut asiat

Esityslistan liite EDK-2022-AK-1738
220203_Suomen Ilmailuliiton kirje.pdf

Merkitään saapuneeksi Suomen Ilmailuliiton kirje. 

11.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 4.2.2022 klo 11.15.