Viimeksi julkaistu 22.6.2022 15.44

Esityslista PeVE 64/2022 vp Perustuslakivaliokunta Keskiviikko 22.6.2022 klo 15.53

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Valiokuntapaikkojen järjestely

Merkitään, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on ed. Wille Rydmanille myönnetty 22.6.2022 vapautus perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2022 vp

Jatketaan asian yksityiskohtaista käsittelyä. 

5. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen Euroopan parlamentin asetusten, neuvoston asetusten sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta viisumimenettelyn digitalisoimiseksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 48/2022 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan tiedoksi. 

Merkitään tiedoksi. 

6. Edustajan esittäminen valtuuskuntaan: YK; CEDAW; Suomen 8. määräaikaisraportin käsittely Genevessä lokakuussa 2022

Esityslistan liite EDK-2022-AK-35144
VN_6886_2022-UM-2YK; CEDAW; Suomen 8. määräaikaisraportin käsittely Genevessä lokakuussa 2022; Edustajan esittäminen valtuuskuntaan.PDF
Esityslistan liite EDK-2022-AK-35145
VN_6886_2022-UM-2YK; CEDAW; Suomen 8. määräaikaisraportin käsittely Genevessä lokakuussa 2022; Edustajan esittäminen valtuuskuntaan ja liitteet_suomennos.PDF
Esityslistan liite EDK-2022-AK-35146
VN_6886_2022-UM-2YK; CEDAW; Suomen 8. määräaikaisraportin käsittely Genevessä lokakuussa 2022; Edustajan esittäminen valtuuskuntaan ja liitteet.PDF

Edustajan esittäminen valtuuskuntaan. 

7. Muut asiat

- Ahvenanmaan-matka 

8. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana.