Viimeksi julkaistu 27.6.2022 9.00

Esityslista PuVE 61/2022 vp Puolustusvaliokunta Maanantai 27.6.2022 klo 10.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Valtioneuvoston selvitys: EU:n perussopimusten muuttamista koskevat ehdotukset

Valtioneuvoston E-selvitysE 79/2022 vp
Valtioneuvoston E-selvitysE 79/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-34695
EU:n perussopimusten muuttamista koskevat ehdotukset

Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

4. Valtioneuvoston selvitys: Suomen ja Iso-Britannian puolustusyhteistyötä koskevan puitejärjestelyn päivittäminen

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 19/2022 vp
Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 19/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-31330
puolustusministeriön muistio 3.6.2022

Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

5. Valtioneuvoston selvitys: Puolustusvoimien kansainvälisestä harjoitusyhteistyöstä

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 29/2021 vp
Valtioneuvoston UTP-jatkokirjelmäUTPJ 24/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-29590
puolustusministeriön muistio 27.5.2022

Päätetään, ettei asian UTPJ 24/20221 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

6. Strategiset suorituskykyhankkeet

Valiokunnan oma asiaO 22/2019 vp

Hyväksytään pöytäkirjalausuma. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 80/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 36/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-35309
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-35366
HE 80/2022 vp PuV 27.06.2022 sisäministeriö Asiantuntijalausunto

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 36/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • sisäministeriöliite

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Esitellään mietintöluonnos. 

Käsittelyn pohjana on 23.6.2022 sähköpostilla jaettu mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2022 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 13/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 27/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 21/2022 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 6/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 5/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 29/2022 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 19/2022 vp

Käsittelyn pohjana on 23.6.2022 sähköpostilla jaettu mietintöluonnos. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

9. Muut asiat

10. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 28.6.2022 klo 8.00 - KOKOUSVARAUS.