Viimeksi julkaistu 28.9.2022 12.27

Päiväjärjestys SuVE 47/2022 vp Suuri valiokunta Keskiviikko 28.9.2022 klo 13.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Valiokuntapaikkojen järjestely

Todetaan, että ed. Eeva Kalli on saanut vapautuksen suuren valiokunnan jäsenyydestä 

Lausuntoasia

4. Hallituksen vuosikertomus 2021

KertomusK 2/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-43879
Hallituksen vuosikertomus 2021

Käydään valmistava keskustelu. 

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Päätösasia

5. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi korkeisiin energiahintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä (energianhinta-asetus)

Valtioneuvoston E-selvitysE 113/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-44380
Komission ehdotus neuvoston asetukseksi korkeisiin energiahintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä (energianhinta-asetus)

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Todetaan, että asia on luonteeltaan perustuslain 96 §:n mukainen asia, joka on tuotu sen kiireellisyyden vuoksi eduskuntaan E-kirjeellä. Valiokunta pitää toimintatapaa perusteltuna. 

Päätetään pyytää talousvaliokunnan lausunto. 

Todetaan, että asia on ollut ennakkokäsittelyssä talousvaliokunnassa. 

Keskeytetään asia käsittely ja jatketaan sitä selvitysasiaa "Euroopan unionin neuvoston kokous 30.9.2022 (Ylimääräinen energianeuvosto)" käsiteltäessä. 

Saapuneet U-asiat (6-11 §:t)

6. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi varojen takaisinhankinnasta ja menetetyksi tuomitsemisesta (COM(2022) 245 final)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 73/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Päätetään pyytää hallintovaliokunnan lausunto. 

Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan. 

7. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (väline Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamiseksi yhteishankintojen avulla)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 74/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty puolustusvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

8. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 75/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten ympäristövaliokuntaan. 

9. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnon ennallistamisesta (ennallistamisasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 76/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Päätetään pyytää maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto. 

Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 

Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. Päätetään kutsua kuultavaksi: ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö ja valtioneuvoston kanslia. 

10. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Venäjän miehitetyillä alueilla myönnettyjen matkustusasiakirjojen tunnustamattomuudesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 114/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-43900
EU_1098_2022-UM-2 Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Venäjän mie 3072950_1_0 230922

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Todetaan, että asia on luonteeltaan perustuslain 96 §:n mukainen asia, joka on tuotu sen kiireellisyyden vuoksi eduskuntaan E-kirjeellä. Valiokunta pitää toimintatapaa perusteltuna. 

Päätetään pyytää ulkoasiainvaliokunnan lausunto. 

Päätetään lähettää asia tiedoksi hallintovaliokuntaan. 

11. Valtioneuvoston selvitys: Asetusehdotus Euroopan naapuruusvälineestä ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteesta tuettavia kauden 2014–2020 yhteistyöohjelmia koskevista ja ohjelman täytäntöönpanon häiriöiden vuoksi sovellettavista erityissäännöksistä

Valtioneuvoston E-selvitysE 115/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-44269
Perusmuistio; Asetusehdotus Euroopan naapuruusvälineestä ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteesta tuettavia kaude

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Todetaan, että asia on luonteeltaan perustuslain 96 §:n mukainen asia, joka on tuotu sen kiireellisyyden vuoksi eduskuntaan E-kirjeellä. Valiokunta pitää toimintatapaa perusteltuna. 

Päätetään pyytää hallintovaliokunnan lausunto. 

Saapuneet E-asiat (12-13 §:t)

12. Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 691/2011 muuttamisesta tiettyjen ympäristötilinpitoa koskevien moduulien käyttöön ottamiseksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 112/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-43688
Perusmuistio_ympäristötilinpito

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 

13. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannosta koskien rikosasioiden tietosuojadirektiivin arviointia ja uudelleentarkastelua

Valtioneuvoston E-selvitysE 116/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-44372
Perusmuistio (E-kirje); Komission tiedonanto koskien rikosasioiden tietosuojadirektiivin arviointia ja uudelleentarkaste

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan ja lakivaliokuntaan. 

Päätetään lähettää asia tiedoksi perustuslakivaliokuntaan. 

Saapuneet asiantuntijalausunnot

14. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 26/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 24/2022 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 19/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 30/2022 vp
Valiokunnan lausuntoSuVL 10/2022 vp
U-jatkokirjelmäUJ 19/2022 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 35/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-45209
U 26/2022 vp SuV 28.09.2022 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto

Kirjallinen lausunto: 

  • Ahvenanmaan maakunnan hallitusliite

Selvitysasiat

15. Euroopan unionin neuvoston kokous 30.9.2022 (Ylimääräinen energianeuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 94/2022 vp

Valmistelu 

Asiantuntija: 

  • valtiosihteeri Ann-Mari Kemell 

Estyneenä poissa on: 

  • ministeri Mika Lintilä 

avustajanaanosastopäällikkö Riku Huttunenerityisasiantuntija Elina Hautakangaserityisasiantuntija Elina Johanssontyö- ja elinkeinoministeriö 

Jatketaan edellä 5 §:ssä keskeytettyä asian käsittelyä. 

Merkitään selvitys saaduksi. 

16. Muut asiat

Komissaaritapaamiset: 

- komissaari Jutta Urpilainen, kansainväliset kumppanuudet, SuV:n kokouksessa pe 30.9. klo 13.30 - 14.00. 

- kuultavana komissaari Nicolas Schmit, työllisyys ja sosiaaliset oikeudet SuV:n kokouksessa pe7.10. klo 13.30 - 14.00. 

Matkat ja vierailut:  

- Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance  

- IPC SECG eli Art. 13 konferenssi 9.–11.10.2022, Praha, Tšekki, Kokoonpano (2+2+2), Ilmoittautuneet: TaV (-), VaV ed Vähämäki, ed Sankelo, SuV ed. Pirttilahti ja Autto  

- Madrid su-ti 16.-18.10. Ilmoittautuneet: pj. Satu Hassi, vpj. Jani Mäkelä, ed. Eva Biaudet, Heikki Autto, Kimmo Kiljunen, Pia Kauma, Tuomas Kettunen, Johannes Koskinen, Suna Kymäläinen, Jouni Ovaska, Saara-Sofia Sirén, Jenna Simula, Anne-Mari Virolainen, Sinuhe Wallinheimo.  

- COSAC täysistunto su 13.–ti 15.11.2022, Praha, Tšekki, kokoonpano 6 edustajaa, Ilmoittautuneet: pj Hassi, ed. Simula, ed al-Taee  

- Tukholma - Ahvenanmaa 21.-22.11.2022. Ilmoittautuneet puheenjohtaja Hassi, ed. Ovaska, ed. Holopainen ja ed. Biaudet. Ahvenanmaan osuuteen (22.11.2022) ilmoittautuneet: ed. Löfström ja ed. Hopsu. Ilmoittautumiset: suuri.valiokunta@eduskunta.fi tai valiokuntaneuvokset. SuV:n työjaosto päättää tarvittaessa lopullisen valtuuskunnan kokoonpanon.  

- Suomen Pankki torstaina 24.11.2022 klo 17.30 

17. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 30.9.2022 klo 13.30