Viimeksi julkaistu 2.11.2021 7.37

Esityslista TaVE 59/2021 vp Talousvaliokunta Tiistai 19.10.2021 klo 12.15

1.  Nimenhuuto

2.  Päätösvaltaisuus

3.  Ilmastovuosikertomus 2021

KertomusK 18/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-400438
K 18/2021 vp TaV 19.10.2021 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-400439
K 18/2021 vp TaV 19.10.2021 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • liikenne- ja viestintäministeriöliite

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 128/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-391681
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista vihreistä joukkolainoista (eurooppalaiset vihreät joukkolainat)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 43/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-387820
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista vihreistä joukkolainoista (eurooppalaiset vihreät joukkolainat)

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

6.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (tuoteturvallisuusasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 45/2021 vp

Hyväksytään kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

7.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 48/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-400335
U 48/2021 vp TaV 19.10.2021 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • puolustusministeriöliite

Käydään valmistava keskustelu. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 100/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 30/2021 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 9/2021 vp

Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 9/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Käydään valmistava keskustelu. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Lisäselvitys EDK-2021-AK-400220
HE 146/2021 vp TaV 19.10.2021 pääekonomisti Ilkka Kaukoranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • pääekonomisti Ilkka Kaukoranta Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite

Käydään valmistava keskustelu. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 135/2021 vp

Käydään valmistava keskustelu. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 150/2021 vp

Käydään valmistava keskustelu. 

12.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 59/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-400193
U 59/2021 vp TaV 19.10.2021 teollisuusneuvos Pekka Grönlund, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-400379
U 59/2021 vp TaV 19.10.2021 tutkimusylijohtaja Antti Asikainen, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-400194
U 59/2021 vp TaV 19.10.2021 ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-400196
U 59/2021 vp TaV 19.10.2021 suojeluasiantuntija Liisa Toopakka, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-400197
U 59/2021 vp TaV 19.10.2021 asiantuntija Karoliina Muukkonen, Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-400198
U 59/2021 vp TaV 19.10.2021 toimialapäällikkö Tage Fredriksson, Bioenergia ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399026
U 59/2021 vp TaV 19.10.2021 energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-400380
U 59/2021 vp TaV 19.10.2021 energia-asiantuntija Anssi Kainulainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-400199
U 59/2021 vp TaV 19.10.2021 yhteiskuntasuhdepäällikkö Mikael Ohlström, Neste Oyj Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-400381
U 59/2021 vp TaV 19.10.2021 toimitusjohtaja Herkko Plit, P2X Solutions Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-400200
U 59/2021 vp TaV 19.10.2021 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399025
U 59/2021 vp TaV 19.10.2021 Suomen Luontopaneeli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-400201
U 59/2021 vp TaV 19.10.2021 Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-400202
U 59/2021 vp TaV 19.10.2021 Energiavirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-400500
U 59/2021 vp TaV 19.10.2021 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-400203
U 59/2021 vp TaV 19.10.2021 Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-400420
U 59/2021 vp TaV 19.10.2021 Kemianteollisuus ry Asiantuntijalausunto

Asiantuntijat: 

 • teollisuusneuvos Pekka Grönlund työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • tutkimusylijohtaja Antti Asikainen Luonnonvarakeskusliite
 • ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio Suomen ympäristökeskusliite
 • asiantuntija Karoliina Muukkonen Energiateollisuus ryliite
 • toimialapäällikkö Tage Fredriksson Bioenergia ryliite
 • energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom Metsäteollisuus ryliite
 • energia-asiantuntija Anssi Kainulainen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • yhteiskuntasuhdepäällikkö Mikael Ohlström Neste Oyjliite
 • toimitusjohtaja Herkko Plit P2X Solutionsliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • suojeluasiantuntija Liisa Toopakka Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite
 • ympäristöministeriöliite
 • Suomen Luontopaneeliliite
 • Suomen ilmastopaneeliliite
 • Energiavirastoliite
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oyliite
 • Teknologiateollisuus ryliite
 • Kemianteollisuus ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Käydään valmistava keskustelu. 

13.  Muut asiat

14.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 20.10.2021 klo 11.00.