Viimeksi julkaistu 14.6.2022 9.44

Esityslista TaVE 69/2022 vp Talousvaliokunta Tiistai 14.6.2022 klo 12.15

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (KOM(2022) 71 lopullinen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 35/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-24613
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (KOM(2022) 71 lopullinen)

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 61/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 51/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 13/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-29410
Komission ehdotus ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamisesta
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-31287
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamisesta

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 41/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 19/2022 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 17/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 8/2022 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 8/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

6. Valtioneuvoston selvitys: Pankkiunionin syventäminen ja pankkien kriisinhallinta- ja talletussuojalainsäädännön kehittäminen

Valtioneuvoston E-selvitysE 34/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 17/2021 vp
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmäEJ 5/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-30962
Pankkiunionin syventäminen ja pankkien kriisinratkaisu- ja talletussuojalainsäädännön kehittäminen – euroryhmän toimintasuunnitelma pankkiunionin syventämiseksi, kesäkuu 2022
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32951
E 34/2021 vp TaV 14.06.2022 lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Jaakko Weuro, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32719
E 34/2021 vp TaV 14.06.2022 neuvonantaja Mervi Toivanen, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32789
E 34/2021 vp TaV 14.06.2022 johtava lakimies Virva Walo, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32790
E 34/2021 vp TaV 14.06.2022 johtava lakimies Olli Salmi, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-32791
E 34/2021 vp TaV 14.06.2022 johtava lakimies Olli Salmi, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
/ esitys /

Asiantuntijat: 

  • lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Jaakko Weuro valtiovarainministeriöliite
  • johtava lakimies Virva Walo Finanssivalvontaliite
  • neuvonantaja Mervi Toivanen Suomen Pankkiliite
  • johtava lakimies Olli Salmi Finanssiala ryliite

Merkitään selvitys saaduksi. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 24/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32793
HE 85/2022 vp TaV 14.06.2022 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 24/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • valtiovarainministeriöliite

Käydään valmistava keskustelu. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Hallituksen esitysHE 92/2022 vp

Käydään valmistava keskustelu. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 22/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 28/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 20/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2022-AK-32786
HE 22/2022 vp TaV 14.06.2022 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2022-AK-32787
HE 22/2022 vp TaV 14.06.2022 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • valtiovarainministeriöliite
  • oikeusministeriöliite

Käydään valmistava keskustelu. 

10. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 49/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 45/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 15/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-32624
Komission ehdotus LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32863
U 49/2021 vp TaV 14.06.2022 johtava asiantuntija Lotta Heikkonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto

Ennakkokäsittely 

Asiantuntija: 

klo 13.00
  • johtava asiantuntija Lotta Heikkonen maa- ja metsätalousministeriöliite

11. Muut asiat

12. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on etäkokous keskiviikkona 15.6.2022 klo 11.00.