Viimeksi julkaistu 30.11.2022 11.11

Esityslista TiVE 24/2022 vp Tiedusteluvalvontavaliokunta Torstai 1.12.2022 klo 8.15

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2021

KertomusK 13/2022 vp

Asiantuntija: 

  • tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto

Kirjallinen lausunto: 

  • apulaistietosuojavaltuutettu Annina Hautala Tietosuojavaltuutetun toimisto

Päätetään tiedusteluvalvontavaltuutetun lausunnon julkisuudesta. 

Päätetään, että apulaistietosuojavaltuutetun lisäselvitys ei ole salassa pidettävä. 

4. Muut asiat

1) Hallintovaliokunnan asiantuntijakuuleminen VNS 11/2021 vp Valtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstä. Lähikuuleminen perjantaina 9.12.2022 klo 11.15. 

2) Tapaaminen Tasavallan presidentin kanssa Mäntyniemessä perjantaina 9.12.2022 klo 9.30-10.30.  

3) Vierailu Helsingin käräjäoikeuteen tiistaina 17.1.2023 tai torstaina 19.1.2023. 

5. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.