Viimeksi julkaistu 30.9.2022 11.03

Esityslista VaVE 47/2022 vp Valtiovarainvaliokunta Perjantai 30.9.2022 klo 11.30

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2022 vp

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asia lähetetään verojaostoon. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta ja eräiden tuloverotusta koskevien säännösten muuttamisesta ja kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2022 vp

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Asia lähetetään verojaostoon. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 185/2022 vp

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asia lähetetään verojaostoon. 

6. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista kaudeksi 2021–2023 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2020/1706 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; kalastustuotteet)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 77/2022 vp

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Asia lähetetään verojaostoon. 

Hyväksytään jaoston ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Esitellään verojaoston päätösehdotus. 

Hyväksytään valiokunnan kannanotto: 

7. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnon ennallistamisesta (ennallistamisasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 76/2022 vp

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Päätetään asian käsittelystä. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-43763
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Esitellään verojaoston mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Albanian tasavallan ministerineuvoston kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 125/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-43766
Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Albanian tasavallan ministerineuvoston kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Esitellään verojaoston mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

10. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi koskien velan ja oman pääoman perusteella yritysverotuksessa tehtävää vähennystä ja koron vähennyskelpoisuuden rajoittamista

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 58/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-44700
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi koskien velan ja oman pääoman perusteella yritysverotuksessa tehtävää vähennystä ja koron vähennyskelpoisuuden rajoittamista

Esitellään verojaoston lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-46060
HE 154/2022 vp VaV 30.09.2022 osastopäällikkö, budjettipäällikkö Mika Niemelä, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-45971
HE 154/2022 vp VaV 30.09.2022 prosessipäällikkö Essi Eerola, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-45642
HE 154/2022 vp VaV 30.09.2022 toimialajohtaja Teppo Koivisto, Valtiokonttori Asiantuntijalausunto

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty muihin erikoisvaliokuntiin lausunnon antamista varten. Mahdollinen lausunto on annettava viimeistään 27.10.2022. 

Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valtion velanhallinta, korkomenojen kehitys, toimenpiteet tasapainon saavuttamiseksi pitkällä aikavälillä 

Asiantuntijat: 

  • osastopäällikkö, budjettipäällikkö Mika Niemelä valtiovarainministeriöliite
  • prosessipäällikkö Essi Eerola Suomen Pankkiliite
  • toimialajohtaja Teppo Koivisto Valtiokonttoriliite

Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 88/2022 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 22/2022 vp

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 22/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

13. Muut asiat

14. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 4.10.2022 klo 12.00 (etäkokous).