Esityslista
YmVE
7
2021 vp
Ympäristövaliokunta
Torstai 11.3.2021 klo 10.00
Paikka: E-talon auditorio
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
HE 189/2020 vp YmV 11.03.2021 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Täydentävä vastine
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-330954
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
ympäristöministeriö
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu loppuun. 
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Epävirallisten etäkokousten toimenpiteet (kohdat 4-5) 
4
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356261
VNS 7/2020 vp YmV 05.03.2021 Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri, Euroopan parlamentti Asiantuntijalausunto
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.3.2021: 
Asiantuntijat: 
Euroopan parlamentin jäsen
Nils
Torvalds
Euroopan parlamentti
Euroopan parlamentin jäsen
Miapetra
Kumpula-Natri
Euroopan parlamentti
liite
Estyneenä poissa on: 
Euroopan parlamentin jäsen
Petri
Sarvamaa
Euroopan parlamentti
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle EU:n sekä Kiinan kansantasavallan välisen investointisopimuksen neuvottelemisesta (Kiinan kanssa tehtävä investointisopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357149
U 12/2021 vp YmV 09.03.2021 yksikönpäällikkö Pasi-Heikki Vaaranmaa, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357146
U 12/2021 vp YmV 09.03.2021 erityisasiantuntija Taru Savolainen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 9.3.2021: 
Asiantuntijat: 
yksikönpäällikkö
Pasi-Heikki
Vaaranmaa
ulkoministeriö
liite
kaupallinen sihteeri
Mari
Carlson
ulkoministeriö
erityisasiantuntija
Taru
Savolainen
ympäristöministeriö
liite
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
6
Muut asiat
Keskustellaan kokoussuunnitelmasta. 
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Viimeksi julkaistu 9.3.2021 16.28