Latest publish 5.10.2022 10.18
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 231/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Vireilletuloasiakirja
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus
Asian jatkokasittely

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Vahvistettu
26.08.2022
Säädöskokoelma
790/2022
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
26.08.2022
Säädöskokoelma
791/2022
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
26.08.2022
Säädöskokoelma
792/2022
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä09.12.2021Allekirjoittajaperhe- ja peruspalveluministeriKrista KiuruAllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriöEsittelijähallitusneuvosJaana HuhtaValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

10.12.2021
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

02.02.2022
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

03.02.2022
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

17.06.2022
Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2022 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

21.06.2022
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Ensimmäinen käsittely

22.06.2022
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 231/2021 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 37/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely, ainoa käsittely

27.06.2022
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely, ainoa käsittely

28.06.2022
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 231/2021 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 37/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

30.06.2022
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

05.07.2022
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut04.02.2022
Käsittely päättynyt16.06.2022

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

vanhuspalvelutvanhustenhuoltososiaalihuoltoperusoikeudetasumispalvelutkotihoitokotisairaanhoitokotikäynnitteknologiahoitohenkilöstölaitoshoitoikääntyneet