HE 55/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki kiinteistörahastolain 18 e §:n muuttamisesta
Vahvistettu17.01.2020
Säädöskokoelma17/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Suomen Pankista annetun lain 16 ja 28 §:n muuttamisesta
Vahvistettu17.01.2020
Säädöskokoelma18/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 33 ja 33 c §:n muuttamisesta
Vahvistettu17.01.2020
Säädöskokoelma19/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Vahvistettu17.01.2020
Säädöskokoelma20/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:n muuttamisesta
Vahvistettu17.01.2020
Säädöskokoelma21/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 13
Annettu
Päivämäärä17.10.2019
Allekirjoittajakunta- ja omistajaohjausministeri
Sirpa  Paatero
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Esittelijäundefined
hallitussihteeri
Tiina  Heinonen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä18.10.2019
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä22.10.2019
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.10.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2019
Mietintö pantiin pöydälle 5.12.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.12.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 55/2019 vp sisältyvien 1.-18. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.12.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 55/2019 vp sisältyvät 1.-18. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä13.12.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä16.12.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut25.10.2019
Käsittely päättynyt04.12.2019
+ Lakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatoikeudenkäynti  hallintoasiat  lainsäädäntö  viitteet  muutoksenhaku  hallinto-oikeudet  hallintolainkäyttölaki  lakkauttaminen  valitusoikeus  Valtiovarainministeriö 
Latest publish 22.1.2020 16.25