HE 69/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla
Vahvistettu30.12.2019
Säädöskokoelma1559/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2019
Säädöskokoelma1560/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2019
Säädöskokoelma1561/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä31.10.2019
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Allekirjoittajavaltiovarainministeri
Mika  Lintilä
Esittelijäundefined
erityisasiantuntija
Anu  Rajamäki
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä05.11.2019
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä05.11.2019
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.11.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2019
Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.12.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 69/2019 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.12.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.12.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 69/2019 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.12.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä18.12.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä19.12.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut08.11.2019
Käsittely päättynyt10.12.2019
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatverotus  yhteistyö  verosuunnittelu  veronkierto  virka-apu  EU-maat  tiedonantovelvollisuus  ilmoitusvelvollisuus  tietojenvaihto  direktiivit  verohallinto  kolmannet maat  salassapitovelvollisuus  Euroopan unioni 
Latest publish 3.3.2020 17.28