HE 7/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheEnsimmäinen käsittely
Ensimmäinen käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki arvopaperimarkkinalain 12 luvun muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 3 luvun 20 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki maksulaitoslain 8 a §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä13.02.2020
Allekirjoittajavaltiovarainministeri
Katri  Kulmuni
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Esittelijäundefined
hallitussihteeri
Jonna  Kuparinen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä14.02.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä18.02.2020
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.02.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä03.04.2020
Mietintö pantiin pöydälle 6.4.2020 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.04.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.04.2020
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.04.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 7/2020 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.04.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut20.02.2020
Käsittely päättynyt01.04.2020
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatarvopaperimarkkinat  asetukset  arvopaperit  valvonta  direktiivit  rahoitusmarkkinat  pienet ja keskisuuret yritykset  listautuminen  rahoituslaitokset  Finanssivalvonta  Euroopan unioni 
Latest publish 6.4.2020 23:13