HE 73/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
Vahvistettu19.12.2019
Säädöskokoelma1406/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki maa-aineslain muuttamisesta
Vahvistettu19.12.2019
Säädöskokoelma1407/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu19.12.2019
Säädöskokoelma1408/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu19.12.2019
Säädöskokoelma1409/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu19.12.2019
Säädöskokoelma1410/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 3
Annettu
Päivämäärä31.10.2019
Allekirjoittajaympäristö- ja ilmastoministeri
Krista  Mikkonen
AllekirjoittajaYmpäristöministeriö
Esittelijäundefined
hallitussihteeri
Piia  Kähkölä
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä05.11.2019
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä06.11.2019
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.11.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä26.11.2019
Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.11.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.11.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 73/2019 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.11.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.12.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 73/2019 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.12.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä10.12.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä11.12.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut07.11.2019
Käsittely päättynyt22.11.2019
+ Ympäristövaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatympäristöhallinto  kuulutukset  verkkojulkaiseminen  sähköiset asiakirjat  henkilötiedot  tiedoksianto  maa-aines  ympäristövaikutusten arviointi  suunnitelmat  ohjelmat (suunnitelmat)  asiakirjat 
Latest publish 4.3.2020 19.21