HE 97/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheJaostovalmistelu
Asiantuntijakuuleminen jaostossa
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Veronkantolaki
Vahvistettu12.01.2018
Säädöskokoelma11/2018
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki veronkantolain muuttamisesta
Vahvistettu12.01.2018
Säädöskokoelma12/2018
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki tuloverolain muuttamisesta
Vahvistettu12.01.2018
Säädöskokoelma13/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 2 ja 9 §:n muuttamisesta
Vahvistettu12.01.2018
Säädöskokoelma14/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu12.01.2018
Säädöskokoelma15/2018
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 37
Annettu
Päivämäärä14.09.2017
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Allekirjoittajavaltiovarainministeri
Petteri  Orpo
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä15.09.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä19.09.2017
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.09.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2017
Mietintö pantiin pöydälle 14.12.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.12.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.12.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.12.2017
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.12.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.12.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 97/2017 vp sisältyvien 1.-42. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.12.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.12.2017
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.12.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.12.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 97/2017 vp sisältyvät 1.-42. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.12.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä21.12.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä22.12.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut22.09.2017
Käsittely päättynyt13.12.2017
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatverotus  veronkanto  tulovero  kiinteistövero  perintövero  lahjavero  seuraamukset  varainsiirtovero  ilmoitusvelvollisuus  sähköinen asiointi  korruptio  verovelvollisuus  julkisuus  päätökset  veroilmoitukset  muutoksenhaku  arvioverotus  maksut  sosiaaliturvamaksut  apurahat 
Latest publish 26.4.2019 14.31