LJL 1/2015 vp

Lepäämään hyväksytty lakiehdotus laiksi Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta (HE 55/2014 vp)

(Aikaisempi käsittely HE 55/2014 vp)

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

LJL 1/2015 vp PeV 17.09.2015 lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
LJL 1/2015 vp PeV 17.09.2015 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto 
LJL 1/2015 vp PeV 17.09.2015 ministeri Lauri Tarasti Asiantuntijalausunto 
LJL 1/2015 vp PeV 17.09.2015 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto 
LJL 1/2015 vp PeV 17.09.2015 emeritusprofessori Heikki Paloheimo Asiantuntijalausunto 
Latest publish 1.3.2017 11.00