Latest publish 29.1.2021 17.52
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot LJL 1/2019 vp

Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan kirjelmä
Aikaisempi kasittely

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
08.11.2019
Säädöskokoelma
1065/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 73 §

Lepäämään hyväksytty lakiehdotus Vireilletullut

Päivämäärä24.04.2019AllekirjoittajaPuhemiesneuvostoLepäämään hyväksytty ehdotus tuli vireille vaalikauden alkaessa.

Lähetekeskustelu

14.06.2019
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

11.10.2019
Mietintö pantiin pöydälle 15.10.2019 pidettävään täysistuntoon.

Yksi käsittely

15.10.2019
Eduskunta hyväksyi lakiehdotukseen LJL 1/2019 vp (HE 135/2018 vp) sisältyvän lakiehdotuksen mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen käsittely yhden käsittelyn asiana päättyi. Asia on loppuun käsitelty.

Eduskunnan kirjelmä

16.10.2019
Eduskunnan kirjelmä.

Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

17.10.2019
Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut18.06.2019
Käsittely päättynyt08.10.2019

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

AhvenanmaaitsehallintokuluttajaneuvontaKilpailu- ja kuluttajavirasto