Latest publish 23.8.2016 14.12
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot LJL 2/2015 vp

Lepäämään hyväksytty lakiehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 217/2014 vp)

(Aikaisempi käsittely HE 217/2014 vp)

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Käsittely

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Eduskunnan kirjelmä
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
21.08.2015
Säädöskokoelma
1084/2015
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 73 §

Lepäämään hyväksytty lakiehdotus Vireilletullut

Päivämäärä22.04.2015AllekirjoittajaPuhemiesneuvostoLepäämään hyväksytty ehdotus tuli vireille vaalikauden alkaessa.

Lähetekeskustelu

16.06.2015
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

25.06.2015
Asia pantiin pöydälle26.6.2015 pidettävään täysistuntoon.

Yksi käsittely

26.06.2015
Eduskunta hyväksyi lakiehdotukseen LJL 2/2015 vp (HE 217/2014 vp) sisältyvän lakiehdotuksen mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen käsittely yhden käsittelyn asiana päättyi. Asia on loppuun käsitelty.

Eduskunnan kirjelmä

29.06.2015
Eduskunnan kirjelmä.

Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

29.06.2015

Valiokuntakäsittely

Saapunut17.06.2015
Käsittely päättynyt23.06.2015

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

Ahvenanmaaitsehallintokotieläimetmaakuntaitsehallintotartuntataudit