Latest publish 13.9.2021 11.33
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot M 5/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan kirjelmä

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
 Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
Säädöskokoelma
128/2020

Muu asia Annettu

Päivämäärä17.03.2020Valtioneuvosto toimitti asetuksen eduskunnan käsiteltäväksi.

Lähetekeskustelu

17.03.2020
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto viimeistään torstaina 19.3.2020 klo 12.00 mennessä.

Mietinnön pöydällepano

19.03.2020
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 19.3.2020 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

19.03.2020
Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei valtioneuvoston asetusta väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä kumota. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

20.03.2020
Eduskunnan kirjelmä.

Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

20.03.2020
Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut18.03.2020
Käsittely päättynyt19.03.2020

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

valmiuslakiasetukset (säädökset)vuosilomatyöaikalakityösopimuksetirtisanominen