TS 115/2018 vp

Ehdotus neuvoston direktiiviksi EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta

Eduskunnan tietojensaantioikeus mm. EU-asioissa

YHTEENVETO

Asian tilaKäsitelty
KäsittelyvaiheToissijaisuusasian vireilletulo
Toissijaisuusasian vireilletulo
Keskeiset asiakirjat

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Toissijaisuusasian vireilletulo
Päivämäärä24.07.2018
Euroopan komissio lähetti asian toissijaisuusasiana eduskunnalle.
 
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatmatkustusasiakirjat  Euroopan unioni 
Latest publish 18.9.2018 0:01